0

“Najbolji mehanizam zaštite LGBT populacije procesuiranje krivičnog dela”

Iako je još 2012. godine izmenama zakona uveden član “54a”, koji kao otežavajuću okolnost uvodi zločin iz mržnje do sada nije doneta nijedna presudu koja se poziva na taj član.

“U Srbiji nema sistemske diskriminacije od strane državnih organa prema određenoj grupaciji stanovništva”, rekao je savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vladimir Šoć dodajući da diskriminacija ipak postoji jer od kada postoji ljudsko društvo postoji i diskriminacija.

Saopštenja
0

Nema pokretanja krivičnog postupka zbog zloupotreba u sprovođenju konkursa za usluge socijalne zaštite iz 2014 godine

Neko pokuša da iz budžeta uzme 2.000.000 eura, sprečimo ih, podnesemo krivičnu prijavu protiv NN lica iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a dve godine potom, javno tužilaštvo nam upravo šalje dopis da neće pokrenuti postupak. Šta su u protekle dve godine radili po našoj krivičnoj prijavi i da li je neko saslušan?

Sve u svemu, nema pokretanja krivičnog postupka zbog zloupotreba u sprovođenju konkursa za usluge socijalne zaštite iz 2014 godine

Projekti
0

Stručne konsultacije sa Monikom Pinto, Specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za nezavisnost sudija i advokata

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.