0

„Borba protiv torture i nekažnjivosti“

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zajedno sa Međunarodnom mrežom pomoći – IAN sprovodi dvogodišnji projekat „Borba protiv torture i nekažnjivosti“ pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom.

0

Radio Aparat – emisija Ozbiljne priče

Kakva je veza između rastućeg siromaštva i državne represije. Zašto niko nije odgovoran za smrti radnika na gradilištima? Zašto maketa vešala nisu krivično delo? Ko zastupa naša prava u krivičnim i prekršajnim postupcima protiv države?

Saopštenja
0

Otvoreno pismo Ministarstvu pravde povodom JAVNE RASPRAVE O PRVOM NACRTU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23

Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija apeluju na Ministarstvo pravde Republike Srbije da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare i adekvatnu javnu raspravu o Nacrtu.

Projekti
0

Otvorena vrata pravosuđa

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.

Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.