0

U razumnom roku

Preduga sudjenja su jedan od glavnih problema pravosudja u Srbiji. U preko 500 hiljada predmeta gradjani na presudu čekaju izmedju pet i deset godina. Efikasnije i brže pravosudje biće jedna od najvažnijih cilljeva u pregovorima Srbije i EU u okviru poglavllja 23

Saopštenja
0

Saopštenje: APEL POLICIJI DA REAGUJE U SLUČAJEVIMA NEZAKONITIH SKUPOVA

Koalicija nevladinih organizacija koja prati sprovođenje izborne kampanje apeluje na Ministarstvo unutrašnjih poslova da hitno počne sa primenom važećeg Zakona o javnom okupljanju.

Zakon o javnom okupljanju, koji je stupio na snagu februara 2016. godine, predviđa da su okupljanja građana između ostalog, ispred zdravstvenih ustanova, škola, predškolskih ustanova uvek zabranjena. I pored toga, svakodnevno se ovakva okupljanja dozvoljavaju i ne sprečavaju niti prekidaju od strane MUP-a.

Projekti
0

Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja

Projekat “Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja” ima dvostruki cilj: 1) zaštita slobode okupljanja u predizbornom periodu kao preduslov za slobodne, fer i demokratske izbore kroz širok spektar aktivnosti i 2) nakon izbora i na osnovu prikupljenih podataka, izvršiće se procena uticaja novog Zakona i formulisaće se zaključci i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira s obzirom da je usklađivanje sa međunarodnim standardima predviđeno i Akcionim planom za Poglavlje 23.