0

Izveštaj o poseti neformalnimmestima okupljanja izbeglica i migranata broj 9.i 10.

Tim u sastavu Milene Vasić i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dvodnevnu posetu 28.-29. Januara 2016. godine policijskoj stanici u Dimitrovgradu-mestu privremenog prihvata i registracije izbeglica.

U Dimitrovgradu se vrši privremeni prihvat i registracija izbeglica koji u Srbiju ulaze iz Bugarske. Do sada nije ustanovljen poseban Prihvatni centar, već postojeća policijska stanica vrši privremeni prihvat i istovremeno registraciju prisutnih izbeglica.

0

YUCOM: Grad Beograda da postupi po preporuci Ombudsmana

Komitet pravnika za ljudska prava  YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, apeluju da načelnik Gradske uprave grada Beograda postupi po javnoj preporuci Žaštitnika građana za razrešenje načelnika Komunalne policije Nikole Ristića.

Saopštenja
0

Saopštenje: Podrška za razrešenje načelnika komunalne policije

Komitet pravnika za ljudska prava–YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, apeluju da Načelnik Gradske uprave grada Beograda postupi po Javnoj preporuci Zaštitnika građana za razrešenje načelnika komunalne policije Gradske uprave grada Beograda – Nikole Ristića, donete povodom utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u radu Komunalne policije prema novinarskim ekipama sajtova „Istinomer“ i „Mreža za istraživanje kriminala i korupcije“, od 25.09.2015. godine i 21.10.2015. godine.

Projekti
0

Indeks klijentelizma u medijima: Merenje stvarnosti

Stanje na medijskoj sceni u Srbiji, u 2015. godini, značajno je lošije u poređenju sa prošlom i pretprošlom godinom.

Iako se na primenu medijskih zakona (iz 2014. godine), u Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, gleda kao na “korak napred ka pojašnjavanju pravnog okvira, posebno u vezi sa državnim finansiranjem i kontrolom nad medijima”lošija medijska situacija je posledica velikog broja drugih “problema”: pad marketinškog tržišta, nastavak tabloidizacije medija, povećan broj fizičkih napada na novinare i mnogi drugi.