0

Ključ – ne ključne reči

Civilno društvo ujedinjeno je u zahtevima da se zarobljene držabe Zapadnog Balkana vrate na izvorne vrednosti, na podelu vlasti, nezavisno sudstvo i visoke standarde EU, ali i u odlučnosti da traži od vlada da održe svoja obećanja

Saopštenja
0

HITNO USPOSTAVITI PRAVNU SIGURNOST U POSTUPANJU JAVNE UPRAVE

Komitet pravnika za ljudska prava poziva Vladu RS da na političku agendu postavi prioritet praćenja primene Zakona o opštem upravnom postupku, po kome postupaju sva tela javne uprave, i koji u najvećoj meri utiče na prava svih građana ali i privrednih društava u Srbiji.

Projekti