0

Otvoreno pismo Federiki Mogerini

Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova Vas pozivaju da se nedvosmisleno izjasnite protiv podele Kosova ili razmene teritorija između Kosova i Srbije na etničkom principu. Sve češći nagoveštaji mogućnosti prekrajanja granica šalju vrlo opasnu poruku, kako građanima Srbije i Kosova, tako i celom regionu, da postoji realna mogućnost legitimisanja opasnog pricipa etničkog vlasništva nad teritorijom – principa koji je ovaj region u nekoliko navrata gurnuo u krvave sukobe.

0

Država kaznila nevladine organizacije

Novi Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći stavlja u nepovoljan položaj pre svega građane i građanke, a potom i nevladine organizacije koje tu uslugu pružaju već dve decenije. Prema novom nacrtu, nezavisna udruženja će preko advokata ili pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, ali ne i preko zakonskoj zastupnika udruženja, moći da zastupaju jedino tražioce azila i žrtve diskriminacije.

Saopštenja
0

NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI OGRANIČAVA PRAVO NA PRISTUP PRAVDI

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i dolepotpisane organizacije civilnog društva izražavaju zabrinutost zbog rešenja koja se nalaze u Nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a koja direktno mogu uticati na pravo na delotovoran i jednak pristup pravdi svim licima kojima je ova vrsta pomoći potrebna.

Projekti