0

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Nišu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, je 12. juna 2018. godine održao trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trening je bio namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Saopštenja
0

HITNO USPOSTAVITI PRAVNU SIGURNOST U POSTUPANJU JAVNE UPRAVE

Komitet pravnika za ljudska prava poziva Vladu RS da na političku agendu postavi prioritet praćenja primene Zakona o opštem upravnom postupku, po kome postupaju sva tela javne uprave, i koji u najvećoj meri utiče na prava svih građana ali i privrednih društava u Srbiji.

Projekti