0

Panel Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima

Uz zajedničku organizaciju od strane UN i Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, panel Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima održan je u utorak 27. septembra u zgradi Regionalne privredne komore u Leskovcu, gde su pored generalne diskusije o stanju ljudskih prava u Srbiji teme takođe bile i mehanizam za praćenje i sprovođenje prepruka UN, uloga civilnog društva u izveštavanju za Univerzalni periodični pregled stanja ljudskih prava, kao i trenutne prilike za razvoj politike o ljudskim pravim u Srbiji.

0

Sve više građana traži pomoć

Građani Srbije najčešće prepoznaju povrede svojih prava kada je reč o pravu na pravično suđenje, pre svega suđenje u razumnom roku, različitim problemima porodično-pravne prirode, ali i radnim odnosima.

Saopštenja
0

Saopštenje: Netransparentnost državnih organa narušava ugled Srbije

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, kao organizacija koja se dugi niz godina bori za ljudska prava i demokratiju, zajedno sa ostalim dole potpisanim organizacijama civilnog društva, oštro osuđuje postupke kojima organi vlasti u Srbiji narušavaju ugled države netransparentnim predlozima kandidata za članove međunarodnih tela i to na mestima na kojima bi trebalo da se štite ljudska prava.

Projekti
0

Stručne konsultacije sa Monikom Pinto, Specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za nezavisnost sudija i advokata

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.