0

Radionica na temu: “Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”

Kuća ljudskih prava i demokratije u  saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti organizuje radionicu na temu: “Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskrimincaije”. Radionica će se održati u utorak, 26.maja 2015.godine, u sali Narodnog pozorišta u Somboru, Trg Koste Trifkovića 2.

Ciljevi seminara će biti da se osposobe učesnici da prepoznaju diskriminaciju kroz praktične primere kao i da se upoznaju sa pravnom regulativom u oblasti anti-diskriminacije i radom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

0

Porez na siromaštvo

Skoro svakodnevno slušamo, gledamo i čitamo o našem budžetskom deficitu i o različitim načinima njegovog prevazilaženja. Zapravo, čini se da je pitanje krpljenja rupa u budžetu jedno od ključnih pitanja kojima se naše društvo bavi, ako ne od izbijanja svetske ekonomske krize, onda sasvim sigurno od formiranja aktuelne Vlade. Sa stanovišta poštovanja dostojanstva građana i građanki, ljudskih prava i smanjenja siromaštva u koje se svi zaklinju, radi popunjavanja budžetskih rupa do sada je doneto nekoliko u najmanju ruku spornih odluka…

Projekti
0

NVO i pravosuđe – monitoring, interakcija, saradnja, komunikacija

Cilj projekta je razmena dobre prakse iz oblasti saradnje između NVO i pravosuđa, posebno praćenja suđenja od strane civilnog društva, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Primećujemo da NVO postaju sve više uključene u raznovrsne aktivnosti povezane sa pravosuđem (kao i u realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti) i većina ovih aktivnosti spada u različite forme monitoringa.  Smatramo veoma korisnim otkrivanje različitih načina na koje je ovo pitanje rešeno u drugim zemljama. Ovaj projekat može da se podeli u tri faze: istraživanje, studijska poseta Poljskoj kombinovana sa sastankom svih partnerima i radionicama na Zapadnom Balkanu.