0

Izveštaj: Fokus grupa sa policijskim službenicima.

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je u okviru projekata „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ pod pokroviteljstvom ambasade Kanade u Republici Srbiji organizovao fokus grupu sa pripadnicima MUP-a.

0

Ideja o ograničavanju noćnih izlazaka podijelila Novi Sad

U Novom Sadu gradske vlasti razmatraju nove mjere za suzbijanje narkomanije i maloljetničke delikvencije. Koordinacijsko tijelo za borbu protiv vršnjačkog nasilja predložilo je uvođenje brojnih besplatnih sadržaja za mlade, ali i zabranu kretanja bez pratnje odraslih za mlađe od 16 godina u kasnim večernjim satima. Taj prijedlog izazvao je različite reakcije javnosti.

Projekti