ПРИРАЧНИК – ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ЕФЕКТИВНО КОМУНИЦИРАЊЕ

0

Овој прирачник е производ во рамките на проектот „Унапредување на известувањето‚за стандардите на владеење на правото во Србија, Македонија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина“ поддржан од страна на Иницијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI)

Во оваа публикација исклучиво се изразени изјавите и анализите на авторот кои не го одразуваат официјалниот став на YUCOM, ниту се одобрени од Домот на делегати или Управниот одбор на Американската адвокатска комора и не претставуваат позиција или политика на Американската адвокатска комора. Исто така, ништо што е наведено во оваа публикација не треба да се смета за пружање на правна помош во поглед на индивидуални случаи.

Download

Share.

Ostavite odgovor