Ръководство “За пръв път на съд или в съдебната зала”

0

Не е лесно сами да защитавате правата и интересите си в съда. Вие сте на неизвестен терен, в който други участници използват думи, които не разбирате и където са Ви неизвестни правила­та. Някои от тях са в писан вид, други са неписани правила. Те се научават с години обучение и опит. Но две еднакви съдебни дела няма, затова никой не може да Ви гарантира изхода.

НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО НЕ ПРЕДЛАГА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ СЕБЕ СИ ПРЕД СЪДА.Цел­та на ръководството е да ТЪЛКУВА НА ЛАИЦИТЕ СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ДО НАЙ-ВИ­СОКАТА ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН. В него ще намерите отговори на различните въпроси, които ще имате преди започване на делото и които не можете да намерите в закона.

Всъщност, чрез запознаване с настоящото ръководство се надяваме да разберете по-реалис­тично самия процес, което ще ви даде възможност да решите дали изобщо да образувате дело или да намерете достатъчно добри аргументи за Вас и друга страна за мирно разрешаване на спора.

Настоящото Ръководство “За пръв път на съд или в съдебната зала” е изготвено от Комитета на юристите за правата на човека YUCOM. Много полезни бяха указанията, получени от г-жа Джорджа Харли (експерт по съдебна реформа), г-н Сърджан Свирчев (специалист по публичен сектор), г-жа Марина Матич-Бошкович (съветник по съдебна реформа), както и коментарите, изпратени от г-жа Виктория Ескивел Корзак (експерт по правата на човека).

Настоящата версия е ръководство-проект, все още в процес на съставяне. Всички предложения и коментари са добре дошли, за да стане финалната версия на ръководството приспособена за крайния потребител и да осъществи своята цел. Всички предложения можете да изпращате на e-mail адрес office@yucom.org.rs.

Download Ръководство “За пръв път на съд или в съдебната зала”

Share.

Ostavite odgovor