СУДСКИ МОНИТОРИНГ ВО КРИВИЧНА ПОСТАПКА – ПРИРАЧНИК ЗА НОВИНАРИ

0

Овој прирачник е производ во рамките на проектот „Унапредување на известувањето за стандардите на владеење на правото во Србија, Македонија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина“  поддржан од страна на Иницијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI).

Во оваа публикација исклучиво се изразени изјавите и анализите на авторот кои не го одразуваат официјалниот став на YUCOM, ниту се одобрени од Домот на делегати или Управниот одбор на Американската адвокатска комора и не претставуваат позиција или политика на Американската

Download

Share.

Ostavite odgovor