Dnevna arhiva: 08/06/2017

Mediji
0

Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju svi koji se bave ljudskim pravima jeste – kako ih merimo, odnosno kako znamo da li je došlo do napretka ili urušavanja standarda ljudskih prava. Tu su indikatori, statistike, analize i procene i razni drugi instrumenti. Da li je to dovoljno?

Mediji
0

Najavljene izmene Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, prema mišljenju pravnih stručnjaka, treba da eliminišu svaki mogući politički uticaj na rad najviših pravosudnih organa – Državnog veća tužilaca i Viskog saveta sudstva, kao i da isključe Skupštinu Srbije iz procesa izbora sudija i tužilaca.