Dnevna arhiva: 04/08/2017

Mediji
0

Da u Srbiji postoji svest i odgovornost državnih organa za ispunjavanje preuzetih obaveza, najugroženiji građani i građanke bi imali na raspolaganju još jedan mehanizam za zaštitu i ostvarenje ljudskih prava, jer je Akcionim planom za Poglavlje 23  bilo predviđeno da se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći usvoji u trećem kvartalu 2016.