Mesečna arhiva: September, 2017

Mediji
0

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava u zajedničkom saopštenju podsetila su da je Akcionim planom za Poglavlje 23 predviđena promena Ustava u delu o pravosuđu do kraja 2017. godine.

Mediji
0

Do koje faze je stigao proces promena Ustava koje se tiču pravosuđa? Nije odmakao dalje od početka, tvrde nevladine organizacije koje učestvuju u tom postupku. Sa druge strane, ministarstvo pita – čemu žurba pre nego što svi daju svoje predloge?

Mediji
0

Država bi uskoro mogla da dođe u situaciju da plaća ogromne odštete kompanijama i preduzećima.

Postoji opasnost i da strani kapital počne da se povlači sa srpskog tržišta, čime bi uzrokovao seriju masovnih otpuštanja naših radnika.

Mediji
0

Advokatska kancelarija “Gecić”, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Komitet pravnika za ljudskih prava (YUKOM), podneli su danas inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i predložili donošenje novog zakona, koji bi bio u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i u interesu privrede, proizvođača i potrošača.

Mediji
0

Privredni rast bi mogao da trpi, a strani kapital da se povuče iz Srbije

Država bi uskoro mogla da dođe u situaciju da plaća ogromne odštete kompanijama i preduzećima. Postoji opasnost i da strani kapital počne da se povlači sa srpskog tržišta, čime bi uzrokovao seriju masovnih otpuštanja naših radnika.

Mediji
0

Advokatska kancelarija “Gecić”, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Komitet pravnika za ljudskih prava (YUKOM), podneli su danas inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i predložili donošenje novog zakona, koji bi bio u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i u interesu privrede, proizvođača i potrošača.

Mediji
0

Država bi uskoro mogla da dođe u situaciju da plaća ogromne odštete kompanijama i preduzećima. Postoji opasnost i da strani kapital počne da se povlači sa srpskog tržišta, čime bi uzrokovao seriju masovnih otpuštanja naših radnika.

Mediji
0

Ministarstvo pravde užurbano radi na obuhvatnoj reformi o kojoj će biti održan i referendum. Stručnjake posebno zanima kako će se birati sudije i tužioci. Od toga zavisi da li će pravosuđe biti nezavisno, bar na papiru.