Dnevna arhiva: 02/11/2017

Nova izdanja
0

Počeću od klišea „godina iza nas“, ali odmah da napomenem da ovde treba da unesemo malu izmenu, jer izveštaj detaljnije opisuje skoro dve godine aktivnosti. Naveden je deo onoga što smo učinili ka donošenju, kao i izmene i primene zakona,…

Mediji
0

Osamnaest meseci od kada je Balkanska izbeglička ruta i zvanično zatvorena, kroz Srbiju i dalje prolazi veliki broj ljudi na putu ka Zapadnoj Evropi. Prema poslednjim procenama Komeserijata za izbeglice, može se reći da je oko milion ljudi prošlo kroz zemlju od prvog talasa i izbijanja krize na prostoru Zapadnog Balkana 2015. godine.