Dnevna arhiva: 02/11/2017

Mediji
0

Osamnaest meseci od kada je Balkanska izbeglička ruta i zvanično zatvorena, kroz Srbiju i dalje prolazi veliki broj ljudi na putu ka Zapadnoj Evropi. Prema poslednjim procenama Komeserijata za izbeglice, može se reći da je oko milion ljudi prošlo kroz zemlju od prvog talasa i izbijanja krize na prostoru Zapadnog Balkana 2015. godine.