Dnevna arhiva: 01/02/2018

Mediji
0

KIKINDA- U Galeriji “Terra” predstavljen je Vodič za samozastupanje građana- parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama, a program je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM. Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, smatra da je važno znati koja prava i obaveze građani imaju kako bi mogli na najbolji mogući način da osiguraju pravičan tok postupka

Mediji
0

Nadležni organi retko pokreću postupke i još ređe presuđuju protiv medija zbog kršenja pretpostavke nevinosti, ne kažnjava se ni emitovanja skarednih programa, dok nezavisni mediji bivaju iscrpljeni parničnim postupcima. Takođe, suđenja novinare ometaju u obavljanju posla u interesu javnosti, a neujednačena sudska praksa i visoki zahtevi za odštetu, koji se kreću od 100.000 pa do dva i po miliona dinara, za posledicu mogu da imaju i gašenje medija, autocenzuru i strah, kaže se u istraživanju Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM) o iskustvu novinara u sudskim postupcima.

Mediji
0

Iako je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći trebalo usvojiti još pre više od godinu dana i započeti s njegovom primenom početkom 2018, još uvek nema ni nagoveštaja da će se ovaj dokument pojaviti uskoro u parlamentu. Srbija je pritom jedina zemlja u Evropi bez Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je i jedan od najvažnijih elemenata u integracijskim pregovorima kroz Poglavlje 23.