Dnevna arhiva: 16/03/2018

Mediji
0

U reviziji akcionog plana za otkrivanje sudbine „nestalih beba“ Srbija je izvestila Komitet ministara Saveta Evrope da su vodili razgovore sa nevladinim organizacijama i dostavili nacrt zakona u skupštinsku proceduru, iako relevantne nevladine organizacije tvrde da do sada nisu kontaktirane po ovom pitanju.

Mediji
0

Negativna ocena Saveta Evrope bi mogla da ima ozbiljne posledice, pošto se i Evropska unija u značajnoj meri oslanja na mišljenja ovih ekspertskih tela. U tom kontekstu, ovo bi moglo da se odrazi i na proces evrointegracija – kaže za Danas Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – JUKOM, komentarišući juče objavljen izveštaj tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO, u kojem se navodi da Srbija nije na zadovoljavajući način primenila nijednu od 13 preporuka koje joj je ovo telo predočilo još 2015. godine.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) saopštio je da se država koristi manipulacijama i spornim navodima kako bi Komitetu ministara Saveta Evrope predstavila svoju navodnu spremnost da izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava po tužbi Zorice Jovanović.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,  organizacija koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava, između ostalog prati sprovođenje presude Zorica Jovanović protiv Srbije od njenog donošenja, obaveštava javnost o manipulaciji i spornim navodima kojima se država Srbija koristi kako bi Komitetu ministara Saveta Evrope predstavila svoju navodnu spremnost da adekvatno izvrši pomenutu presudu.

Projekti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM sprovodi regionalni projekat pod okriljem Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) u saradnju sa Helsinškim odborom za ljudska prava iz Makedonije, Tirana legal aid society (TLAS) iz Albanije, Balkans Policy Research Group (BPRG) iz Kosova i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.