Dnevna arhiva: 26/03/2018

Mediji
0

Sastanak su otvorili Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i koordinatorka Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija i Milan Antonijević izvršni direktor Yucom-a i koordinator Radne grupe za Poglavlje 23, kao predstavnik Kuće ljudskih prava.

Vesti
0

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane građane u Srbiji nije garantovan zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći. Srbija i dalje nije donela Zakon o BPP iako se time obavezala Ustavom i strateškim dokumentima donetim u poslednjih više od deset godina.

Vesti
0

U demokratskim društvima, mogućnost efikasne pravne zaštite povređenih ili ugroženih prava osnovni je uslov za održavanje pravnog poretka i vladavine prava. Jedan od instrumenata za ostvarivanje prava na pristup pravdi i poštovanje standarda za pravično suđenje je pravo na pravnu pomoć. Prema članu 67 Ustava Republike Srbije (u daljem tekstu Ustav), svakome se, pod uslovima određenim zakonom, garantuje pravo na pravnu pomoć. Takođe, Ustav određuje da samo advokati (članovi Advokatske komore) i službe u jedinicama lokalne samouprave mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Mediji
0

Predlog zakona o nestalim bebama stigao je u Skupštinu. Kada će se naći pred poslanicima i šta će njegovo usvajanje značiti onima koji više od 16 godina čekaju rešenje? Za “Beogradsku hroniku” govore porodice čije se bebe vode kao nestale i Ana Janković Jovanović iz JUCOM-a.