Dnevna arhiva: 04/02/2019

Mediji
0

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (EU) za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija danas je povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za to poglavlje, apelovala na Ministarstvo pravde da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja EU i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare i adekvatnu javnu raspravu o Nacrtu.

Mediji
0

Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23, Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija apeluju na Ministarstvo pravde Republike Srbije da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare i adekvatnu javnu raspravu o Nacrtu.

Mediji
0

Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 (NKEU) u pregovorima o članstvu Srbije u Evrpskoj uniji i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija pozvali su danas Ministarstvo pravde da produži rok za javnu raspravu i stručne komentare o Prvom nacrtu revidiranog Akcionog plana za to poglavlje.