Dnevna arhiva: 15/03/2019

Mediji
0

U odnosu na prethodnu godinu, u 2018. smanjen je broj nerešenih, starih predmeta i skraćeno prosečno trajanje postupka. Predstavljajući rezultate sudova, predsednik Vrhovnog kasacionog suda kao problem označava nedostatak mladih sudija, tek nekoliko ih ima oko 30 godina. Drugi deo struke većim problemom smatra to što mladi pravnici i ne žele da budu sudije, već biraju plaćenija zanimanja.

Nova izdanja
0

Publikacija „Istanbulska konvencija u Srbiji – praksa i izazovi rodne ravnopravnosti“ nastala je u okviru projekta „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ koji je  realizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM uz podršku Ambasade Kanade u Republici Srbiji.