Mesečna arhiva: April, 2020

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), naveo je danas, analizirajući izmene pravnog okvira tokom mesec dana vanrednog stanja,  da su odluke o ograničenju slobode kretanja stvorile niz problema tako da se ovoj nevladinoj ogranizaciji javljao veliki broj gradjana tražeći savet kako da zaštite svoja prava.

Mediji
0

Dok su menjana pravila po kojima su građani morali da se ponašaju, rastao je i broj onih koji su osumnjičeni da su ta pravila kršili.

U emisiji „Kadija – pravda u krizi” pogledajte ko je i kako pravila donosio, kako su radili sudovi i tužilaštva, a gde su u svemu tome građani i da li je vanrednom stanju žrtva korone postalo i pravo.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM pripremio je analizu koja hronološki prikazuje izmene u obimu uživanja garantovanih prava i način regulisanja izmena tokom prvog meseca vanrednog stanja (15.03.2020. – 15.04.2020. godine), uz ocenu usaglašenosti aktivnosti i mera svih grana vlasti sa zahtevima vladavine prava i principima ograničenja ljudskih prava.

Mediji
0

Dok su menjana pravila po kojima su građani morali da se ponašaju, rastao je i broj onih koji su osumnjičeni da su ta pravila kršili.

U emisiji „Kadija – pravda u krizi” pogledajte ko je i kako pravila donosio, kako su radili sudovi i tužilaštva, a gde su u svemu tome građani i da li je vanrednom stanju žrtva korone postalo i pravo.

Mediji
0

Skoro mesec dana od proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i donošenja Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, čini se da su se strasti, donekle, stišale u pogledu statusa zaposlenih, koji je u prvim nedeljama bio neizvestan i haotičan.

Mediji
0

“Ako svi krše odredbu o upotrebi zastave, možda treba preispitati odredbu. Formalizam radi formalizma nas ne vodi u demokratiju. Dakle, nikada ne bih postavila pitanje zbog čega te zastave, ali bih postavila pitanje zašto neko moje pravo na lokalnu samoupravu koristi za republičke interese i šta je Beograd, pored zastava, dao kao podršku zdravstvenim radnicima”, izjavila je Golubović.

Vesti
0

Ako vaš poslodavac nije u mogućnosti da nastavi sa procesom rada za vreme trajanja vanrednog stanja, zakon mu dozvoljava da donese rešenje o kolektivnom godišnjem odmoru za sve zaposlene. Ovo rešenje se u redovnim okolnostima ne dostavlja zaposlenima, već se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca, ali s obzirom na proglašenje pandemije, poslodavci pribegavaju dostavljanju rešenja elektronskim putem. Zakon o radu zahteva da se rešenje objavi, odnosno dostavi zaposlenom 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, što se pokazalo kao problematično u praksi, jer su poslodavci bili prinuđeni da hitno reše status zaposlenih po proglašenju vanrednog stanja.

Mediji
0

Iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) kažu da im se javio veliki broj ljudi koji tvrde da su pritvoreni zbog kršenja mera samoizolacije, iako o meri nisu bili obavešteni.

„Tvrde da im je određen pritvor zbog kršenja mere izolacije, a da o ovome nisu dobili nikakvo rešenje ili uputstvo o pravima i obavezama”, kaže za BBC Milena Vasić, advokatica u JUKOM-u.

Mediji
0

Iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) kažu da im se javio veliki broj ljudi koji tvrde da su pritvoreni zbog kršenja mera samoizolacije, iako o meri nisu bili obavešteni.

„Tvrde da im je određen pritvor zbog kršenja mere izolacije, a da o ovome nisu dobili nikakvo rešenje ili uputstvo o pravima i obavezama”, kaže za BBC Milena Vasić, advokatica u JUKOM-u.