Mesečna arhiva: April, 2020

Mediji
0

U emisiji “Prav ugao”, autorke Ljubice Gojgić, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Katarina Golubović, govorila je o zaštiti ljudskih prava i ograničenjima istih u vanrednom stanju. U emisiji je pojašnjen smisao uputstva Saveta Evrope za primenu člana 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da li su mere preduzete za suzbijanje korona virusa neophodne i da li su ograničenja srazmerna i imaju li pravni osnov, ali i kako izgleda pravo na pravično suđenje u vanrednom stanju i koja je uloga Narodne skupštine i nezavisnih institucija.

Mediji
0

„Kada se se završi vanredno stanje, pitanje vladavine prava, koje trenutno ne preispituje nijedna institucija, biće postavljeno od strane onih kojj su trpeli posledice i štetu u primeni “vanrednih propisa”. Neminovno je u ovim okolnostima da se šteta pravi. Zato institucije moraju sada da signaliziraju onda kada postoji sistemski problem, da se u hodu ispravlja“, poručuje Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i dodaje da ovih dana možemo da vidimo angažovanje nezavisnih institucija.

Vesti
0

Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM Katarina Golubović ocenila je u Novom danu da nivo komunikacije nije bio na zadovoljavajućem nivou, ali da raste “pre svega zbog urgencija građana, institucija, ka Kriznom štabu”. “Kroz sajt covid mi dobijamo neke informacije, one zaista nisu dovoljne. Neophodno je svakodnevne propise koje donosi Vlada mnogo jednostavnije prezentovati građanima. Vrlo često ni mi pravnici ne možemo da se snađemo”, kaže Golubović.

Mediji
0

Grupa nevladinih organizacija pozvala je večeras u zajedničkom saopštenju institucije države da se bore protiv korona virusa, a ne, kako su naveli, protiv slobode medija.

Potpisnice su Beogradski centar za bezbednosni politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, Građanske inicijative, Centar za prakitčnu politiku, Helsinški odbor za ljudska prava, Centar savremene politike, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, CEPRIS – Centar za pravosudna istraživanja i Nacionalni convent o EU.

Mediji
0

Potpisnice su Beogradski centar za bezbednosni politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, Građanske inicijative, Centar za prakitčnu politiku, Helsinški odbor za ljudska prava, Centar savremene politike, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, CEPRIS – Centar za pravosudna istraživanja i Nacionalni convent o EU.

Mediji
0

Grupa organizacija civilnog društva pozvala je institucije države da se bore protiv koronavirusa, a ne, kako su naveli u zajedničkom saopštenju, protiv slobode medija.

Potpisnice su Beogradski centar za bezbednosni politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, Građanske inicijative, Centar za prakitčnu politiku, Helsinški odbor za ljudska prava, Centar savremene politike, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, CEPRIS – Centar za pravosudna istraživanja i Nacionalni konvent o EU.

Vesti
0

Dok slušamo najave o ekonomskoj podršci, informacije o organizovanoj psihološkoj podršci, ne možemo a da ne primetimo da se pravna podrška gotovo ne pominje u izjavama domaćih funkcionera.

U trenutku kada se iz sata u sat menja propis, kada je bitno razlikovati preporuke od obaveze i prava, besplatna pravna podrška postaje neophodna. Kao što su ljudima potrebne maska, rukavice i izolacija da zaštite svoje zdravlje, tako im je potrebna pravna podrška kako bi zaštitili svoj pravni položaj, koji je, kao i sve, postao nesiguran.

Saopštenja
0

Skrećemo pažnju domaćoj i međunarodnoj javnosti na nedopustive nedavne poteze državnih organa u Srbiji tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije COVID-19 kojima se urušavaju temelji demokratije, vladavina prava, osnovna ljudska prava, a naročito sloboda medija. Osuđujemo hapšenje novinarke portala nova.rs Ane Lalić, kojoj je PU Novi Sad 1. aprila 2020. godine odredila meru zadržavanja do 48 sati zbog, kako je naveo njen advokat, sumnje da bi mogla da ponovi krivično delo, objavljujući tekstove koji izazivaju paniku i nerede.

Projekti
0

Suočavajući se sa brojnim izazovima na polju ljudskih prava i pravosuđa, Srbija i dalje ulaže velike napore u unapređenju reforme pravosuđa, posebno onih navedenih u Akcionom planu za poglavlje 23, neophodnih za unapređenje vladavine zakona. Kako su poglavlja 23 i 35 ključna poglavlja i nezaobilazni uslov za finalni napredak u svim aspektima, YUCOM, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, sprovodi drugu fazu projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe“. Praćenjem sprovođenja aktivnosti koje se odnose na pravosuđe u navedenim poglavljima meriće se efekti na pristup pravdi građana Srbije i Kosova, sa ciljem da prikupljeni podaci budu predstavljeni javnosti i svim relevantnim akterima.