Dnevna arhiva: 22/05/2020

Mediji
0

Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom) smatra da će od samog apliciranja, za zatvorenike, veći problem biti to kako će ljudi da podignu taj novac. “To se ne odnosi samo na ljude u zatvorima, već i na ljude u socijalnim ustanovama, osobe sa mentalnim smetnjama. Mnogi od njih, zapravo, nemaju dokumentaciju. Naročito ovi u zatvorima koji su siromašni, koji su tu zbog neke krađe, pitanje je da li uopšte imaju neke papire. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ponekad njima pomaže da dođu do te dokumentacije, ali pitanje je koliko je onih koji je nemaju”, ističe Vasić.

Mediji
0

Milan Filipović iz Jukoma upozorava da najnovije kamere za nadzor i prateći softver mogu mnogo više od prepoznavanja lica:

“Taj softver koji analizira i predviđa ponašanje, iako bi u svojoj osnovnoj formi trebalo da se koristi za predviđanje kriminogenog ponašanja, mogao bi se koristiti i u različite svrhe. Mi ne znamo u kojoj je meri u ovom trenutku taj softver razvijen.