Analiza: Odluke o ograničenju kretanja stvorile niz problema, građani ne znaju prava i obaveze

0

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), naveo je, analizirajući izmene pravnog okvira tokom mesec dana vanrednog stanja, da su odluke o ograničenju slobode kretanja stvorile niz problema tako da se ovoj nevladinoj ogranizaciji javljao veliki broj građana tražeći savet kako da zaštite svoja prava.

“Pored toga tražene su i informacije o samim pravima, jer mnogi, zbog čestih izmena i dopuna pomenutih odluka, nisu znali koja su tačno njihova prava i obaveze, a sankcije za kršenje istih bile su stroge i visoke”, saopštio je YUCOM, koji je, uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, pripremio analizu “Ljudska prava i Covid -19”.
Navodeći probleme zbog kojih su im se građani javljali, YUCOM je izneo je da je nekim tražiocima pravne podrške isticao zakup stana, koji nije produžen jer je stan izdat drugom licu, a nisu smeli napustiti mesto samoizolacije.
“Za pravnu podršku obratilo se i lice koje je tokom samoizolacije doživelo telesnu povredu nedovoljnu da po protokolu ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dođe po pacijenta, ali ozbiljnu u meri da mu je potrebna pomoć do koje zbog samoizolacije nije mogao sam da dođe”, nabrojao je YUCOM.
Komitet je ukazao na to da odluka o zabrani kretanja menjana četiri puta. Problema su imale i osobe sa razvojnim poteškoćama i autizmom, osoba sa invaliditetom, te azilanti i migranti. Takođe, mere su uticale na slobodu okupljanja, ali i na slobodu veroispovesti.
“Neki građani su nemogućnost da ostvare svoje pravo na prisustvo verskoj službi i činu pričešća doživeli kao kršenje ljudskih prava i obratili su se Komitetu pravnika za ljudska prava radi pravne podrške”, navodi YUCOM.
Poseban problem imali su članovi porodica lica u kućnoj izolaciji jer je bilo nejasno da li i za njih važi ova obaveza. Osim toga problem je bio dobijanje rešenja ili potvrde o obavezi samoizolacije, kako bi, na primer, opravdali odsustvo sa posla i zaštitili radnopravni položaj.
Zbog toga je YUCOM uputio predlog Kriznom štabu za borbu protiv korona virusa o omogućavanju da se i tim licima izdaju rešenja o kućnoj izolaciji, predlažući mogućnost donošenja kolektivnih rešenja. Ministarstvo zdravlja omogućilo je podnošenje onlajn zahteva za potvrdu o samoizolaciji za lica iz kontakta.
YUCOM se obraćao ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Upravi granične policije kao i Zaštitniku građana zbog velikog broja  državljana Srbije koji su se obraćali za pomoć jer su bili “zaglavljeni” na aerodromima ili graničnim prelazima širom sveta.
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.