Antonijević: Ozbiljne posledice negativne ocene SE

0
Srbija nije ispunila nijednu preporuku o unapređenju borbe protiv korupcije, ocenio Savet Evrope

Ovo je ozbiljan pokazatelj da Srbija drastično mora da promeni način na koji se bori protiv korupcije.

Negativna ocena Saveta Evrope bi mogla da ima ozbiljne posledice, pošto se i Evropska unija u značajnoj meri oslanja na mišljenja ovih ekspertskih tela. U tom kontekstu, ovo bi moglo da se odrazi i na proces evrointegracija – kaže za Danas Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – JUKOM, komentarišući juče objavljen izveštaj tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO, u kojem se navodi da Srbija nije na zadovoljavajući način primenila nijednu od 13 preporuka koje joj je ovo telo predočilo još 2015. godine.

U saopštenju Saveta Evrope se ističe da su se preporuke GREKO, između ostalog, odnosile na unapređenje transparentnosti parlamentarnog procesa. Neki od konkretnih koraka, koje Srbija nije ispunila, uključili bi obezbeđivanje poslanicima dovoljno vremena da podnose amandmane. Takođe, istaknuta je i potreba da se procedura usvajanja zakona po hitnoj proceduri koristi samo kao izuzetak, dok je u Srbiji ta praksa normalizovana. U Savetu Evrope su naglasili neophodnost da se u Srbiji uvedu transparentna pravila koja bi uredila kontakte između parlamentaraca i lobista, što bi umanjilo rizik od neprikladnog uticaja. Kao ograničen, ocenili su i napredak koji se tiče transparentnosti u aktivnostima Skupštine Srbije.

„Mnogo odlučnije akcije su neophodne u tom pogledu, kao usvajanje Kodeksa ponašanja i uspostavljanje pravila za članove parlamenta kako komuniciraju sa lobistima i trećim stranama“, navodi se u izveštaju GREKO.

Pored predloga koji su se odnosili na rad parlamenta, eksperti Saveta Evrope su se osvrnuli i na, u Srbiji inače aktuelnu temu, depolitizaciju pravosuđa. U saopštenju se podseća da su među ostalim preporukama iz 2015. godine bile i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta pravosuđa i Državnog veća tužilaca, reforma procedura za izbor sudija, predsednika sudova i tužilaca, posebno isključivanjem Skupštine Srbije iz tog procesa i uvođenja merila za izbor prema rezultatima, kao i nastavak reforme sistema ocenjivanja rezultata rada sudija i tužilaca.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, za Danas kaže da primedbe komisije GREKO koincidiraju sa primedbama koje su na nacrt Ustavnih amandmana podneli kako najviša pravosudna tela, tako i niz strukovnih udruženja.

– Iste kritike Ministarstvu pravde uputili su i Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vrhovni kasacioni sud, kao i veliki broj strukovnih udruženja i organizacija civilnog sektora. Problem je što prigovori ovih institucija nemaju mnogo prilike da dospeju do šire javnosti – kaže Boljević.

GREKO je u svom izveštaju pozdravio mere koje su preduzete kako bi se dalje razvila uloga Visokog saveta sudstva, unapredila objektivnost i transparentnost procedura za izbor sudija, kao i trening sudija o pitanjima etike.

„Osim neophodne ustavne reforme, kako bi se izmenio sastav Visokog saveta sudstva i isključivanja parlamenta iz procesa izbora sudija, GRECO očekuje pregled sistema ocenjivanja učinka sudija“, dodaje se u izveštaju i konstatuje da su tužioci u situaciji kao i sudije.

Sumirajući, eksperti Saveta Evrope su napore Srbije na ispunjavanju njihovih preporuka ocenili kao „globalno nezadovoljavajuće“.

Ministarstvo: Radimo ubrzano

„Srbija ubrzano radi na ispunjavanju preporuka tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO, od kojih su gotovo sve u većem delu već ispunjene, što je i navedeno u izveštaju tog tela“, saopštili su juče iz Ministarstva pravde iznoseći očekivanje da će Srbija do oktobra, kada je nova runda evaluacije, biti u potpunosti usklađena sa svim preporukama.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor