Author Yucom

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dana 23.decembra 2015.godine posetu neformalnim mestima okupljanja izbeglica u Beogradu. Posetili smo parkove u okolini Beogradske autobuske stanice, kao i Miksalište.

Na sva tri posećena mesta, park ispred Ekonomskog fakulteta, park pored dolaznih perona i Miksalište, u trenutku posete bilo je prisutno oko 40 izbeglica/migranata. Razgovori su obavljeni sa njih 9, poreklom iz Avganistana i Irana. Svi ispitanici su mlađe starosne dobi, osam muškaraca i jedna devojka. Obrazovna struktura je raznolika, od onih bez obrazovanja do onih sa završenim fakultetom. Svi sa kojima je obavljen razgovor su muslimanske veroispovesti.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dana 11.decembra 2015. godine posetu glavnoj železničkoj stanici u Šidu, kao i Prihvatnim centrima za izbeglice i migrante u Šidu i Adaševcu.

U samom Šidu primećen je veliki broj autobusa koji dovoze izbeglice/migrante do železničke stanice, kako bi se ukrcali na voz za Hrvatsku. U trenutku posete u samom Prihvatnom centru u Šidu, bilo je ukupno 4 izbeglice/miganata iz Maroka, a koji kako su nam rekli, su tu već nekoliko dana, i ne znaju kako da pređu granicu, s obzirom da nisu poreklom iz onih zemalja koje su priznate kao zemlje odakle veliki broj izbeglica emigrira. Do sada su preko Turske, Grčke i Makedonije prelazili govoreći da su Iračani.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dana 9.decembra 2015.godine posetu onim delovima Beograda sa najvećim brojem prisutnih izbeglica. Posetili smo parkove u okolini Beogradske autobuske stanice, kao i Miksalište.

Primećeno je slabo prisustvo izbeglica, a prema dobijenim informacijama, razlog tome jeste uvođenje redovnih voznih linija za prevoz izbeglica od Beograda do Šida, što predstavlja novinu o odnosu na dosadašnju praksu.

Uncategorized
0

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji održao 19. oktobra 2015. godine okrugli sto na temu Promena Ustava u Bujanovcu. Na okruglom stolu učešće su uzeli Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, Jovana Spremo, istraživačica YUCOM-a, studenti pravnog fakulteta i žurnalistike, kao i zainteresovana javnost.

Aktuelno
0

Danas smo pokrenuli akciju povodom prikrivene naplate dobrovoljnog osiguranja na BAS stanici prilikom kupovine autobuskih karata. Pisali smo tržišnoj inspekciji i drugim nadležnim institucijama i očekujemo objašnjenje kako se bez prethodnog upozorenja svi putnici osiguravaju i plaćaju naknadu za dobrovoljno osiguranje, a upravo o tome pričamo za Bulevar B92.

Vladavina prava
0

Prihvatajući praksu koje je uvelo švajcarsko predsedavanje OEBSom, Srbija se obavezala da pripremi procenu sopstvenog poštovanja obaveza u okviru ljudske dimenzije OEBS. Na najvećoj konferenciji o ljudskim pravima OSCE Human Dimension Implementation koja se održava od 21. septembra do 02. oktobra 2015, na panelu posvećenom ovom procesu samoevaluacije govoriće ambasador Srbije u OEBS Vuk Žugić, direktor Instituta društvenih nauka (IDN) dr Goran Bašić, direktorka CENTRA Svetlana Đurđević-Lukić ispredkoalicije organizacija civilnog društva za monitoring srpskog predsedavanja OEBS, i predstavnica kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji održao 28. septembra 2015. godine okrugli sto na temu Promena Ustava u Novom Pazaru. Na okruglom stolu učešće su uzeli Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, dr Katarina Golubović, advokat YUCOM-a, advokat Dušan Ignjatović, bivši direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, studenti pravnog fakulteta i žurnalistike Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, kao i zainteresovana javnost.

Ljudska prava
0

Opština Zemun je direktnom primenom ratifikovanog međunarodnih ugovora o ljudskim pravima obustavila, nedavno, postupak prinudnog iseljenja neformalnog naselja Grmeč u Zemunu, sve do obezbeđivanja trajnog stambenog rešenja za stanovnike ovog naselja, kaže se, između ostalog, u saopštnju za medije Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

1 2 3 4 5 8