Author Yucom

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zajedno sa Međunarodnom mrežom pomoći – IAN sprovodi dvogodišnji projekat „Borba protiv torture i nekažnjivosti“ pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom. U okviru predviđenih projektnih aktivnosti je i sprovođenje jednodnevnih obuka zaposlenih u kaznenopopravnim zavodima i okružnim zatvorima o obavezama koje proističu iz međunarodnih dokumenata i praktičnoj primena standarda.

Projekti
0

Nedeljnik Vranjske u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM realizuje projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekti
0

Projekat “Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja” ima dvostruki cilj: 1) zaštita slobode okupljanja u predizbornom periodu kao preduslov za slobodne, fer i demokratske izbore kroz širok spektar aktivnosti i 2) nakon izbora i na osnovu prikupljenih podataka, izvršiće se procena uticaja novog Zakona i formulisaće se zaključci i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira s obzirom da je usklađivanje sa međunarodnim standardima predviđeno i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Aktuelno
0

U Strazburu, u organizaciji Open society justice initiative, učestvovali smo u informisanju Komiteta ministara Saveta Evrope o (ne)implementaciji presude ESLJP u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Prisutni su bili predstavnici zemalja članica Saveta Evrope, predstavnici civilnog sektora i pravni eksperti. Čekamo odluku Komiteta ministara posle zasedanja 8-10. marta 2016. s obzirom da Srbija kasni sa izvršenjem presude preko godinu i po dana.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Milene Vasić i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dvodnevnu posetu 28.-29. Januara 2016. godine policijskoj stanici u Dimitrovgradu-mestu privremenog prihvata i registracije izbeglica.

U Dimitrovgradu se vrši privremeni prihvat i registracija izbeglica koji u Srbiju ulaze iz Bugarske. Do sada nije ustanovljen poseban Prihvatni centar, već postojeća policijska stanica vrši privremeni prihvat i istovremeno registraciju prisutnih izbeglica.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dvodnevnu posetu 21-22.januar 2016.godine Prihvatnom centru za izbeglice i migrante –Preševo i Kampu za prihvat izbeglica u Miratovcu.

Dan pre naše posete, vlasti u Makedoniji su zatvorile granicu sa Grčkom, usled čega prvog dana posete nije bilo prisutnih izbeglica niti u centru u Preševu niti u kampu u Miratovcu.

1 2 3 4 5 9