Author Yucom

Vesti
0

Kuća ljudskih prava i demokratije i BIRN pozivaju vas na razgovor sa Džefrijem Najsom, profesorom prava i glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u procesu protiv Slobodana Miloševića, na temu: “Dometi međunarodne pravde”

Saopštenja
0

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pozivaju organe vlasti da što pre pokrenu proces izrade novog Zakona o okupljanju građana. Pokretanjem procesa izrade novog zakona i uključivanja civilnog društva na samom početku procesa omogućiće se izrada kvalitetnog zakona i sprečiti dugotrajnija primena zakona koji je proglašen neustavnim.

Vesti
0

Pozivamo vas da dođete u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14h u Centar za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21) na projekciju dokumentarnog filma o Biljani, u produkciji grupe za videoaktivizam Žena u crnom, i Video slajd – kolaž fotografija, autora Srđana Veljovića, Biljane Kovačević Vučo iz arhive Žena u crnom i Front Line Defenders.

Mediji
0

Srbija je prihvatila da uđe u samoprocenu tokom svog predsedavanja OEBS, odnosno da napravi izveštaj o tome koliko i sama ispunjava obaveze OEBS u pogledu ljudskih prava. U drugoj fazi članice naše koalicije daće impute na izveštaj, a u trećem će se o njemu izjasniti resorna ministarstva

Mediji
0

Svake godine 8. april donosi nam slične poruke – da je položaj Roma i Romkinja izuzetno težak, uslovljen teškim siromaštvom i socijalnom isključenošću i da je Republika Srbija opredeljena da unapređuje njihov položaja. Ove poruke se ponavljaju iz godine u godinu, ali se položaj Roma i Romkinja suštinski ne menja, a oni su i dalje najmarginalizovanija grupa u Srbiji.

Mediji
0

BEOGRAD – Milan Antonijević, direktor „Jukoma”, očekuje da će Haški tribunal tretirati Vojislava Šešelja kao begunca, s obzirom na izjavu da neće da se preda i da će u njegovom slučaju biti primenjena procedura koja uključuje i Ministarstvo spoljnih poslova, piše Politika.

Pravna pomoć
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kontinuirano pruža pravnu pomoć građanima čija su ljudska prava ugrožena. Do sada su u velikom broju slučajeva advokati YUCOM-a zastupali žrtve torture i nasilja u porodici, branitelje ljudskih prava, lica kojima je povređeno pravo na pravično suđenje, pravo na slobodan pristup informacijama, itd.

1 151 152 153 154 155 160