Author Yucom

Vesti
0

Tabloidizacija medija u Srbiji prerasta u tabloidizaciju celokupnog društva i države, upozorili su danas u Beogradu učesnici skupa posvećenog 20. godišnjici osnivanja Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

“Srpska medijska scena predstavlja otužnu sliku slabo plaćenih novinara sklonih autocenzuri i potkupljivih medija koji sprovode interese političkih partija i pojedinaca”, ocenio je na skupu u beogradskom Medija centru predsednik NUNS-a Vukašin Obradović.

Nova izdanja
0

Kada stojite pred rezulatima rada u jednoj godini koja je na izmaku, možete biti zadovoljni ili možete očekivati više. YUCOM je uvek težio ka boljem i teško da možemo dozvoliti period da samo uživamo u onome što smo postigli. To nas je i motivisalo da pristupimo pisanju ovog izveštaja, koji nije samo pregled aktivnosti koje sprovodimo, već i presek stanja u brojnim oblastima kojima smo se bavili u 2013. godini. Kroz pravnu pomoć prelamaju se potrebe građana, trendovi u kršenjima ljudskih prava i detektuju greške pravosudnog sistema, državne uprave, političara, drugih institucija i pojedinaca.

Nova izdanja
0

U Republici Srbiji trenutno živi oko 66,500 izbeglica i 206,000 interno raseljenih lica. Oko 3.000 ljudi vraćeno je na osnovu Sporazuma o readmisiji a po procenama Saveta Evrope, još između 50.000 – 100.000 ljudi će biti vraćeno, ne uključujući oko 20.000 raseljenih Roma, koji nikada nisu bili registrovani.

Diskriminacija pripadnika četiri navedene grupe uočljiva je na polju obrazovanja, socijalnog i zdravstvenog osiguranja kao i radnih odnosa.

Nova izdanja
0

Brošura sadrži četiri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Srbiji i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu. Poslednji deo brošure bavi se metodologijom praćenja suđenja za diskriminaciju.

Nova izdanja
0

Brošura sadrži četiri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Crnoj Gori i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu. Poslednji deo predstavlja vodič o osnivanju i registrovanju nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Brošura je na crnogorskom jeziku.

Nova izdanja
0

Brošura sadrži tri dela. Prvi deo odnosi se na diskriminaciju uopšte (pojam diskriminacije, pravni i institucionalni okvir, praksa sudova). Sledi deo o stanju LGBT prava u Kosovu i deo koji se odnosi na ulogu žena u političkom i javnom životu na Kosovu. Brošura je na albanskom jeziku.

Nova izdanja
0

Nacionalni izveštaj o sistemu informisanja, savetovanja i aktivne pomoći građanima u Srbiji nastao je kao rezultat istraživanja Komiteta pravnika za Ijudska prava u okviru projekta „Tri A za gradane: pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći”. Istraživanje je obuhvatilo analizu pravnog okvira u oblasti informisanja, savetovanja građana i pružanja besplatne pravne pomoći. Izveštaj daje pregled obaveze pružanja informacija i saveta ustanovljenih propisima RS. Takođe, daje se lista zakonski priznatih pružalaca pravne pomoći u različitim postupcima pred državnim organima i sudovima.

Nova izdanja
0

Efikasna pravna zaštita čini osnov demokratskog društva i proizilazi iz principa vladavine prava i prava na pravično suđenje, koje je garantovano brojnim međunarodnim instrumentima o Ijudskim pravima, čija je potpisnica i Srbija. Pristup pravdi, odnosno pravna zaštita, nije moguća bez ostvarivanja pravne pomoći koju pružaju stručna lica.

1 154 155 156 157 158 160