Author Yucom

Nova izdanja
0

PRO I CONTRA ANALIZA NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA – SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVOSUDNE NADLEŽNOSTI je izrađena u okviru projekta „Zaštitnik građana u kontekstu EU integracija” sa ciljem davanja odgovora na pitanje mogućeg proširenja nadležnosti Zaštitnika građana na kontrolu efikasnosti pravosuđa.

Nova izdanja
0

ISTRAŽIVANJE O EFIKASNOSTI INSTITUCIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA je nastalo u okviru projekta „Zaštitnik građana u kontekstu EU integracija” sa ciljem merenja i poboljšanja efikasnosti institucije u rešavanju pritužbi građana. Predmet Istraživanja je merenje efikasnosti Zaštitnika građana, sagledavanje stanja u pogledu budžeta, zapošljavanja osoblja i organizacije rada, kao i predlaganje mera za unapređenje efikasnosti ove institucije.

Mediji
0

Ne znam šta da očekujem pošto odluku o mom statusu, siguran sam, neće doneti samostalno za to nadležne službe u preduzeću već će biti po diktatu sa strane – kaže za Danas uzbunjivač Aleksandar Obradović, odgovarajući na pitanje da li očekuje da će biti vraćen na posao, nakon što u Krušik stigne rešenje o ukidanju pritvora, zbog čega je i suspendovan.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava je, u petak 20. decembra 2019. godine, uz podršku ambasade Savezne Republike Nemačke, organizovao konferenciju „Zaštitnik građana u kontektstu evropskih integracija“, na kojoj je predstavljeno obimno istraživanje o efikasnosti institucije Zaštitnika građana, analiza nadležnosti ove institucije sa posebnim osvrtom na pravosudne nadležnosti, kao i analiza institucionalnog okvira rada i položaja lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji.

Mediji
0

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, Milan Filipović izneo je da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrđeno da od 2016. godine opada “poverenje u tu instituciju”.

“Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu, dok se ujedno povećeva broj zaposlenih u toj službi”, rekao je Filipović je na konferenciji “Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija” koju je organizovao JUKOM u Beogradu.

Mediji
0

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Filipović izneo je da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrđeno da od 2016. godine opada “poverenje u tu instituciju”.

Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu, dok se ujedno povećeva broj zaposlenih u toj službi, kazao je on u Beogradu na konferenciji “Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija” koju je organizovao JUKOM.

Mediji
0

Predsednica YUCOM-a Katarina Golubović istakla je da je za dobar rezultat potrebna najstoža kontrola upravo prema onima koje građani Srbije vide kao najjače instance.

– Tek tada, kada se zadobije poverenje građana u instituciju ombudsmana, možemo joj dati šire nadležnosti. Intencija ove analize je bila zapravo ukaže na argumente za ili protiv proširenja nadležnosti jer su se čuli predlozi u poslednje dve godine da zaštitnik građana sa jedne strane treba i da obavlja kontrolu sudova u Srbiji – objašnjava Golubović.

Mediji
0

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Filipović je danas izneo da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrdjeno da od 2016. godine opada “poverenje u tu instituciju”.
Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu, dok se ujedno povećeva broj zaposlenih u toj službi, kazao je on u Beogradu na konferenciji “Zaštitnik gradjana u kontekstu evropskih integracija” koju je organizovao JUKOM.

1 2 3 4 160