Author Yucom

Mediji
0

“Smanjuje se broj rešenih predmeta, a povećeva broj predmeta koji se prebacuje iz godine u godinu”

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Filipović je danas izneo da je istraživanjem o radu ombudsmana Srbije utvrđeno da od 2016. godine opada „poverenje u tu instituciju“.

Mediji
0

Poštovanje ljudskih prava našoj državi nije najbitnija stvar ili imperativ, smatra Igor Bandović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, dok Milena Vasić iz JUKOM ocenjuje da građani nemaju poverenja u institucije koje služe za zaštitu prava, a da je borba za ljudska prava teška i dugoročno neodrživa bez pomoći institucija.

“Kada nemate podršku institucija da zaštite svoja prava, vi ste u jednom vanrednom stanju pravnog sistema”, ukazala je Vasić.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović navela je da je jedan od razloga nepoverenja u institucije dugo trajanje postupaka.
U straživanju se navodi da od preko 676 hiljada nerešenih predmeta osnovnih sudova starijih od dve godine krajem prošle godine čak 626 hiljade izvršno.
“Od toga, više od 190 hiljada predmeta na izvršenje čeka duže od deset godina”, navela je Golubović, dodavši da taj problem nije nov. Prema njenim rečima, izvršna vlast u kontinuitetu zna za te probleme, a da se od samog početka reforme pravosuđa nije učinila dovoljno da sistemski i efektivno reši identifikovane probleme.
Mediji
0

Građani Srbije zaslužuju prave zaštitnike ljudskih prava. Danas pravi zaštitnici moraju ukazati građanima na falsifikovanje standarda na polju ljudskih prava, koje utiče na gubitak njihovih osnovnih vrednosti, univerzalnosti i neselektivnosti, zbog čega je i Dan ljudskih prava – dan svih nas.

Mediji
0

Teško je, kaže Jovana Spremo, Savetnica za pitanja procesa EU integracija YUCOM, ne složiti se sa ministrom Brankom Ružićem da su izmene Zakona o referendumu neophodne jer su trenutna rešenja restriktivna, prevaziđena i neusaglašena sa Ustavom.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas srdačno poziva na završnu konferenciju projekta „Zaštitnik građana u kontektstu evropskih integracija“, podržanog od strane ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Konferencija će se održati u hotelu Moskva, u petak, 20. decembra 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Saopštenja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je danas, 29. novembra 2019. godine, u Aero Klubu, predstavio studiju „5 godina: Analiza rada Zaštitnika građana Republike Srbije u periodu 2015-2019.“. Analiza rada je sprovedena kao sveobuhvatno istraživanje kako bi se, po prvi put, procenili kapaciteti ove institucije da osigura zaštitu i promociju ljudskih prava, kao i primenu međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava u Srbiji.

Nova izdanja
0

Status A nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (NHRI) pruža posebna prava tim institucijama za učešće u međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava koji u velikoj meri određuju procenu stanja ljudskih prava u jednoj zemlji. Stoga je veoma značajno sagledati status tih institucija na realnim osnovama, procenjujući ne samo pravni okvir ko jim se uređuju status i nadležnosti NHRI već i sprovođenje nadležnostiu praksi.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je u ponedeljak, 25. novembra 2019. održao u Beogradu drugi sastanak sa lokalnim ombudsmanima. „Uloga lokalnog ombudsmana“ bila je tema sastanka koji je deo projekta „Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija“ podržanog od strane ambasade Savezne Republike Nemačke.

Mediji
0

Govor mržnje i agresivnosti svakodnevno je prisutan u medijima u Srbiji, i to u onim najčitanijim i najgledanijim, ali u javnosti se čini kao da u tim slučajevima niko ne reaguje. Niti je jasno ko je nadležan.

1 2 3 4 5 160