Mediji
0

Ne postoji čovek koji nije bio upoznat sa tek završenom izbornom kampanjom i izborima poslanika i odbornika. U izbornoj kampanji, plasirana je i ideja da bi građani trebalo da biraju i sudije i tužioce. U ovoj ideji ima i realnosti: „pravosudni izbori“ slede, izborna kampanja za novu pravosudnu vlast samo što nije počela, a već sledeće godine, građani će imati mogućnost da menjaju „pravosudnu vlast“.

Mediji
0

„Ovo nije prvi put da Poverenici ističe mandat. Neveni Petrušić, prethodnoj Poverenici, istekao je mandat 13. maja 2015. godine. I tada smo imali ‘prazan prostor’ od oko dve nedelje bez Poverenika”, objašnjava pravnica Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM). Volonterska nevladina organizacija JUKOM jedna je od potpisnica pisma u kome se izražava zabrinutost zbog načina izbora Poverenika za ravnopravnost. „Pitanje je kako smo došli u situaciju da postoji vremenski period od tri meseca bez Poverenika”, ističe Vasić.

Mediji
0

Pravni tim Komiteta pravnika za ljudska prava podseća da postoje tela koja nadziru rad institucija i da im se treba obratiti, kao što je institucija Zaštitnika građana, “organa koji je ovlašćen da kontroliše rad organa uprave, a koji su, prema dostupnim informacijama, u slučaju Katarine Filipović, višestruko zakazali”, ističu iz Jukoma u saopštenju.

Mediji
0

Upravni sud je u slučaju tužbe RERI-ja protiv nezakonite građevinske dozvole za projekat gondole „Ušće-Kalemegdan“ potvrdio RERI-ju status stranke u upravnom sporu, naglasila je dr Katarina Golubović iz YUCOM-a, te ukoliko bi se navedena praksa menjala takva odluka organa javne vlasti morala bi imati dodatno obrazloženje.

Mediji
0

Na pitanje kako komentarišu podatke o većem broju umrlih od koronavirusa nego što je zvanično prikazano, a koje je izneo BIRN, , Katarina Golubović iz JUKOM-a rekla je da se nakon te informacije osećala iznevereno obzirom da je verovala da Krizni štab radi po savesti i na osnovu jasnih informacija koje prezentuje građanima zbog čeka su se oni ponašali 52 dana onako kako su se ponašali i nisu postavili mnoga pitanja.

Mediji
0

“Važno je što se ističu nedozvoljeni politički uticaji i medijske kampanje protiv predstavnika pravosuđa, nekažnjivost napada na novinare, pritisci na advokate koji su zastupnici u organizacijama civilnog društva i dalje dozvoljavanje poricanja genocida i govora mržnje u samoj Narodnoj skupštini”, navodi Spremo.

Mediji
0

Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU i savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava YUCOM Jovana Spremo ističe da je ovaj izveštaj, kao i prethodni, skrenuo pažnju na veoma bitna kašnjenja u reformama koje se sprovode u okviru pregovaračkog poglavlja 23 i na postojeće zabrinjavajuće trendove pritisaka na sve što ima odliku nezavisnog.

Mediji
0

– Nisu uvaženi naši komentari koji su se ticali procesa izmena Ustava u oblasti pravosuđa. Dosta naših članica je zauzelo stav da bi, jednom kada se ovaj proces nađe pred skupštinskim odborom, trebalo otvoriti debatu u koju bi bili uključeni i stručnjaci, kako bi se pronašla najbolja rešenja. Takođe, insistirali smo na tome da bi i konačnu verziju ustavnih amandmana trebalo ponovo poslati Venecijanskoj komisiji na odlučivanje. Ipak, u revidiranoj verziji Akcionog plana stoji da će nacrt biti poslat u Venecijansku komisiju samo ako pretrpi suštinske izmene, kaže Spremo.

Mediji
0

Ministarstvo pravde Republike Srbije obavestilo je 5. juna 2020. godine Radnu grupu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 o završetku konsultativnog procesa povodom izmene Akcionog plana za Poglavlje 23. Radnoj grupi dostavljen je Izveštaj o javnim konsultacijama sa NKEU koji se odnosi na drugi ciklus konsultacija, a po zahtevu grupe i poslednja verzija Akcionog plana za Poglavlje 23. Kako navode iz Ministarstva Akcioni plan upućen je na mišljenje državnim organima u okviru procedure za usvajanje.

1 2 3 131