Mediji
0

Prva pravna tema od uvođenja vanrednog stanja bila je da li je na ustavan način proglašeno vanredno stanje. Jukom je jedan od retkih koji je odgovorio da postoji pravna mogućnost, ali i da ne opravdavamo takvu primenu pravila. Kada pitanje postane vrednosno, onda odgovor zavisi od nadležnog tumača i njegovog vrednosnog određenja. Pravila su takva da mogu da se tumače na različite načine.

Mediji
0

„Kritike sa međunarodnog nivoa na neki način bivaju adresirane, dok se o kritikama (domaćeg) civilnog društva ne razgovara”, kaže Jovana Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM), u razgovoru za Radio Slobodan Evropa (RSE).

YUKOM je među sedam domaćih nevladinih organizacija koje su, povodom nedavnog izveštaja Fridom hausa (Freedom House) u kojem je Srbija svrstana u hibridne režime, pozvale Vladu da pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji. Takođe i da uloži napor, kako navode, u pravcu obezbeđivanja uslova za unapređenje demokratije i slobode medija.

Mediji
0

Pre nešto više od dve nedelje, u izveštaju Fridom Hausa Zemlje u tranziciji Srbija je ocenjena kao hibridni režim. Posle čak 17 godina uživanja statusa zemlje koja teži konsolidovanoj demokratiji, elementi autoritarne vladavine prevagnuli su tas vage na nedemokratsku stranu. Nije prvi put da se demokratija u Srbiji klima, ne samo po oceni Fridom Hausa, već i različitih relevantnih međunarodnih aktera, poput Evropske komisije, Stejt departmenta i dr. Ali je prvi put zabolelo vlast do te mere da je premijerka države morala da odgovori na navode iz izveštaja, pobijajući ih interpretiranjem nalaza drugih organizacija.

Mediji
0

Iako smatra da pad demokratskih vrednosti nije uslovljen samo odnosom sa Kinom i jačanjem odnosa dve zemlje, Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) smatra da se veze Srbije sa Kinom mogu odraziti na spoljnopolitičku orijentaciju Beograda:

“Jačanje odnosa sa Kinom, u kojoj su na vlasti drugačije vrednosti u odnosu od onih za koje se mi zalažemo, može imati negativan uticaj na evropski put Srbije”.

Mediji
0

Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom) smatra da će od samog apliciranja, za zatvorenike, veći problem biti to kako će ljudi da podignu taj novac. “To se ne odnosi samo na ljude u zatvorima, već i na ljude u socijalnim ustanovama, osobe sa mentalnim smetnjama. Mnogi od njih, zapravo, nemaju dokumentaciju. Naročito ovi u zatvorima koji su siromašni, koji su tu zbog neke krađe, pitanje je da li uopšte imaju neke papire. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ponekad njima pomaže da dođu do te dokumentacije, ali pitanje je koliko je onih koji je nemaju”, ističe Vasić.

Mediji
0

Milan Filipović iz Jukoma upozorava da najnovije kamere za nadzor i prateći softver mogu mnogo više od prepoznavanja lica:

“Taj softver koji analizira i predviđa ponašanje, iako bi u svojoj osnovnoj formi trebalo da se koristi za predviđanje kriminogenog ponašanja, mogao bi se koristiti i u različite svrhe. Mi ne znamo u kojoj je meri u ovom trenutku taj softver razvijen.

Mediji
0

Katarina Golubović, predsednica Komiteta za ljudska prava – YUCOM, ukazuje za Danas da je Fridom haus prisutan na međunarodnoj sceni 80 godina i da je metodologija na osnovu koje se daju određene ocene o stepenu poštovanja demokratskih vrednosti ista za sve zemlje. – Ovaj nesvakidašnji pokušaj obaranja metodologije izveštavanja ja gledam pozitivno: da je našoj Vladi ipak stalo do pozitivne ocene jedne uticajne međunarodne organizacije. Ova ocena se neće promeniti dovođenjem u pitanje metodologije, već vidljivim i jasnim primerima poštovanja podele vlasti i ljudskih prava, kao i odlučnom borbom protiv korupcije – objašnjava Golubović.

Mediji
0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) najavio je da priprema objedinjeni monitoring izveštaj o merama Vlade koje su donesene tokom vanrednog stanja s obzirom na to da je ono obeleženo brojnim merama koje su na direktan način uticale na institucije, primenu demokratskih principa i odstupanje od njih, objavio je danas Juropian vestern Balkans (EWB).

Mediji
0

“Republička javna tužiteljka je izabrana 2015. godine, dakle, za vreme stabilne vlasti Srpske napredne stranke, ona je pogon Tužilaštva, kao što smo videli za vreme vanrednog stanja, kada su usklađeno delovale i izvršna vlast i Tužilaštvo. Čudi izjava Aleksandra Martinovića, koji je po zanimanju pravnik, da je Tužilaštvo nezavisno – ono to nije ni po Ustavu ni po zakonu, a sada postoji i zahtev Udruženja tužilaca da se promeni način izbora tužilaca kako bi oni zaista bili nezavisni”, objašnjava Katarina Golubović iz Yucom-a.

Mediji
0

“Problem je u samom Ustavu koji je tako postavljen. Predsednik bi trebalo da odražava sistem državnog jedinstva, a sa druge strane Skupština je ta koja ima kontrolnu funkciju. Kada dođe do narušavanja te ravnoteže, kada većina prevagne na stranu jedne političke partije, uvek smo u riziku da se tako nešto dogodi”, smatra Milena Vasič iz Yukoma.

1 2 3 130