Mediji
0

Natalija Šolić iz Komiteta pravnika za ljudska prava navela je za televiziju Euronews Srbija da su joj se mnogi zdravstveni radnici obratili sa pitanjem da li KBC Dragiša Mišović ima zakonsko pravo na uvođenje ovakvih mera. Ona naglašava da odluka vršioca dužnosti kliničkog centra nije doneta bez propisa, ali smatra da bi ovakvo pravilo trebalo država da uredi sistemski, a ne da se donosi od ustanove do ustanove.

Mediji
0

“Mogućnost delovanja policije u slučajevima kontraskupova gde se oni u suštini organizuju kako bi se negirali ratni zločini i akcije koje podrazumevaju suočavanje sa prošlošću su jako niske”, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Katarina Golubović iz nevladinog Komiteta pravnika za ljudska prava.  Ona navodi da delovanje ekstremnih desničara može da zaustavi jedino politička volja koja bi vodila zabrani, kako ovakvih „kontraskupova“, tako i samih organizacija koje veličaju zločine i negiraju genocid.

Mediji
0

Deca i mladi bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju, puštena su da umru u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji. Dane provode u metalnim krevetima, atrofirani i u bolovima. ovo je jedan od zaključaka nedavno objavljene publikacije “Zboravljena deca Srbije”, Inicijative za prava osoba s mentalnim invaliditetom (MDRI). Izveštaj “Zaboravljena deca Srbije” zasniva se na nalazima prikupljenim tokom 2019. u ustanovama socijalne zaštite širom Srbije. Istrživači su ušli u ukupno osam institucija – tri ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i pet institucija za decu bez roditeljskog starnja i decu sa smetnjama u razvoju.

Mediji
0

Da li je nešto sporno u dolasku indijskih državljana u Srbiju i kako njihov dolazak utiče na epidemiološku situaciju, u emisiji “Probudi se” govorili su virusolog Milanko Šekler i Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Mediji
0

Teodora Tomić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), koji je jedan od potpisnika saopštenja kojim se zahteva hitna reakcija zbog stanja u institucijama socijalne zaštite i dokaza o sistematskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obelodanjenih u izveštaju “Zaboravljena deca Srbije”, kaže da je krajnji cilj potpuna deinstitucionalizacija, život dece u zajednici i potpuna reforma socijalnog sistema.

Mediji
0

„Mislim da nije na nevladinim organizacijama da dostavljaju dokaze o tvrdnjama do kojih su došli prilikom ovog istraživanja, već je na nadležnim organima da svako u okviru svojih nadležnosti i na osnovu indicija koje su dobili kroz ovaj izveštaj preduzmu hitne mere i što pre ispitaju ove navode i na osnovu rezultata takvih ispitivanja pokrenu odgovarajuće postupke poput odgovornih lica“, rekla je pravna savetnica u Komitetu pravnika Teodora Tomić.

Mediji
0

Jukomova Mapa incidenata od početka 2020. beleži 120 slučajeva napada na organizacije i pojedince koji su istupali sa stavovima o kršenju ljudskih prava. Napadi na organizacije i pojedince koji se bave suočavanjem sa prošlošću se svake godine uobičajeno intenziviraju uoči i za vreme obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici tokom jula, kao i održavanja festivala kulturne razmene između Beograda i Prištine „Mirdita, dobar dan!“ u isto vreme godine, pokazuju podaci prikupljeni u JUKOM-ovoj (Komitet pravnika za ljudska prava) bazi podataka.

Mediji
0

„Pored nasilja koje često trpe, a koje često nisu u mogućnosti da prijave zbog nedostatka dostupnih mehanizama zaštite prava, kao i nepostojanja osoba od poverenja u njihovom okruženju, često se zloupotrebljava imovina ovih osoba. Postupak radi lišavanja poslovne sposobnosti, pogrešno shvaćen kao zaštita ovih osoba, dovodi do ograničavanja ili oduzimanja niza osnovnih prava osobama sa invaliditetom, kao što su pravo na raspolaganje sopstvenom imovinom, pravo da odlučuju o svom zdravlju, pravo na sklapanje braka“, kaže Tomić o najčešćim kršenjima ljudskih prava osoba sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Mediji
0

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 23 ističe da je imenovanje prvostepeno osuđenog profesora problematično u simboličkom smislu. – U pravnom smislu, mi ne možemo da kažemo da je on kriv ili nije, pošto postupak nije pravosnažno okončan. Međutim, u simboličkom smislu na izradi nacrta ustavnih amandmana bi morali da učestvuju ljudi ozbiljnih biografija čija etička načela ne mogu da se dovedu u pitanje, kaže Spremo.

Mediji
0

Koordinatorka za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU Jovana Spremo i Nemanja Todorović Štiplija, glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkans izjavili su da ne stoji ocena ministarke Jadranke Joksimović da Srbija dve godine nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje sa EU jer EU nije dovoljno spremna da primeni novu metodologiju. “Teško da je to baš tako…Ako niste u stanju da dve godine pomerite stvari u vladavini prava, a to je jedini razlog zbog kojeg ne napredujemo dve godine u pregovorima…”, kaže Spremo. Vladavina prava je srž svih promena koje treba da napravimo u uskađivanju našeg pravnog okvira sa EU, saglasni su gosti N1.

1 2 3 4 152