Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) saopštio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, svojom istupom ugrozio načelo podele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja mešanje u sudsku i zakonodavnu vlast.

Mediji
0

Izjava Predsednika Republike Srbije na konferenciji nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, kojoj su prisustvovali isključivo predstavnici izvršne vlasti, najava ukidanja suđenja u razumnom roku kao ustavne garancije prava na pravično suđenje i kritikovanje kaznene politike sudova u Srbiji, predstavljaju grubo kršenje načela podele vlasti na kojima počiva ustavni poredak Srbije, navodi se u saopštenju Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Mediji
0

BEOGRAD – Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) saopštio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, svojom istupom ugrozio načelo podele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja mešanje u sudsku i zakonodavnu vlast.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) saopštio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, svojom istupom ugrozio načelo podele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja mešanje u sudsku i zakonodavnu vlast.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) saopštio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučićna konferenciji za novinare, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, svojom istupom ugrozio načelo podele vlasti u Srbiji ida taj istup predstavlja mešanjeu sudsk u i zakonodavnu vlast.

Mediji
0

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) saopštio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, svojom istupom ugrozio načelo podele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja mešanje u…

Mediji
0

Beograd — Više organizacija uputilo je zahtev nadležnom skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da odgovori da li je pokrenut postupak izbora poverenika.

Mediji
0

Više organizacija uputilo je danas zahtev nadležnom skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da odgovori da li je pokrenut postupak izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ko su mogući kandidati kao i da javno objavi biografije kandidata.

1 2 3 4 108