Mediji Foto: EPA/ KOCA SULEJMANOVIĆ
0

Jukom i Beogradski centar za ljudska prava organizovali ekspertsku diskusiju o kazni doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), istakla je da usvajanju izmena nije prethodila javna rasprava koja bi uključila relevantne sagovornike. Ona je podsetila da su svoju zabrinutost o uvođenju ove kazne izneli i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović i Evropska komisija.

– Ovim izmenama se flagrantno krše ljudska prava i ako sada popustimo, postavlja se pitanje – šta je sledeće, kazala je Golubović.

Mediji
0

Izmene Krivičnog zakonika, čije su usvajanje obeležile suprotstavljene peticije i neprimereni komentari predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti na račun pojedinih sudija, kroz tri nedelje stupaju na snagu.

Mediji
0

Katarina Golubović – Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Prusustvovaću ekspertskoj diskusiji “Doživotna kazna zatvora bez mogućnosti otpusta: Implikacije u teoriji i praksi”, danas u hotelu Saint ten u Beogradu, sa početkom u 10 časova. Diskusija je organizovana uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Mediji
0

Katarina Golubović
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Prvo, niske kazne su napredak u odnosu na dugogodišnje iskustvo kažnjavanja. Dakle, kaznom smo konačno dobili izvesnost kažnjavanja. Problem je da gradimo praksu na niskim kaznama, jer su u pitanju društveno opasna dela, koja pogađaju veliki broj potencijalnih žrtava. Zločin iz mržnje je obavezna otežavajuća okolnost – dakle osnov za višu kaznu. Verujte, trebalo je to posebno napisati u zakonu da bi se shvatilo prebijanje nekoga jer misliš da je gej nije olakšavajuća okolnost i nije osnov za nižu kaznu. Zato je brzo pristajanje na nisku kaznu upitno

Mediji
0

Evropska komisija dostavila je nedavno komentare radnoj grupi Nacionalnog konventa za Poglavlje 23, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), na revidirani Akcioni plan za navedeno poglavlje. Sagovornice EWB iz YUCOM-a i Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) ističu da su upućeni brojni predlozi, naročito u oblasti pravosuđa, te da se ocene EK umnogome podudaraju sa preporukama civilnog društva u Srbiji, od čega maltene polovinu Ministarstvo pravde do sada nije prihvatilo.

1 2 3 4 121