Mediji
0

Kad fanfare utihnu ostaje da su pripadnici LGBT populacije još jednu Paradu dočekali kao jedna od najdiskiminisanijih grupa u Srbiji. Sama šetnja može da prođe bez problema, ali su se pretnje preselile na internet.

Mediji
0

Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, kaže da je predsednik EK Žan Klod Junker u svom obraćanju EP poručio da sve zemlje zapadnog Balkana neće ući u paketu u EU, već će se meriti konkretan napredak. Srbija i Crna Gora se jedine pominju kao države s jasnom perspektivom, a komesar Han je najavio konkretne mere za obe, ističe.

Mediji
0

Ministarstvo pravde očekuje da će promene Ustava doneti Srbiji jednaku primenu zakona za sve građane, efikasnu pravdu, a kod sudija sa druge strane, kvalitete stručnosti, nepristrasnosti, marljivosti i odgovornosti, izjavio je danas pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

Mediji
0

Pokrenuta je inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i predloženo je donošenje novog zakona.

Predlog je da se donese novi zakon koji bi bio u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i u interesu privrede, proizvođača i potrošača.

Mediji
0

Više strukovnih udruženja i nevladinih organizacija iz oblasti prava i pravosuđa pozvalo je danas Vladu Srbije i Ministarstvo pravde da produže rok za izmene Ustava i da otvore javnu razpravu o toj temi za sva udruženja, institucije i građane van udruženja.

Mediji
0

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava, u susret javnoj raspravi o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, pozvali su danas Vladu Srbije i Ministarstvo pravde da produže previđeni rok za promenu Ustava.

Mediji
0

Више струковних удружења и невладиних организација из области права и правосуђа позвало је данас Владу Србије и Министарство правде да продуже рок за измене Устава и да отворе јавну разправу о тој теми за сва удружења, институције и грађане ван удружења.

Mediji
0

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava, u susret javnoj raspravi o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, pozvali su danas Vladu Srbije i Ministarstvo pravde da produže previđeni rok za promenu Ustava.

Mediji
0

Udruženja građana koja imaju iskustvo u oblasti prava i pravosuđa izrazila su danas zabrinutost zbog načina na koji se stručna i šira javnost uključuje u postupak promene Ustava u delu koji odnosi na pravosuđe i pozvala su Vladu i Ministarstvo pravde da produže previđeni rok za promenu Ustava.

1 2 3 4 5 69