Nova izdanja
0

A bírósági tolmácsra (fordítóra) jogosultság érvényesítésének kalauzát a peres eljárásbeli feleknek (felperes és alperes) és egyéb résztvevőknek szántuk, valamennyiük bírósági eljárásban való aktív és egyenjogú résztvételének lehetővé tétele végett. Szerbia Igazságszolgáltatási Részlegének Nyújtott Támogatás Multiadományozási Megbízói Alapja, Szerbia igazságszolgáltatási rendszere…

Nova izdanja
0

Ръководството за осъществяване на правото на съдебен тълковник – преводач е предназначен за страните по делото (ищеца и ответника) и за другите участници в исковото гражданско производство за да може на всичките да бъде предоставена възможност за раноправно и активно…

Nova izdanja
0

Vodič za oslobođenje od sudskih troškova namenjen je strankama (tužiocu i tuženom) u parničnom postupku. Vodič na jednostavan način prikazuje osnovne troškove postupka u parnici, daje uputstva kako se oni određuju, u kojim se rokovima plaćaju i koje su posledice neplaćanja troškova. Na taj način, stranka može da sagleda kakve su moguće posledice vođenja postupka po njeno imovno stanje i time ima osnovu da racionalnije sagleda odluku i način vođenja spora.

Nova izdanja
0

Cilj ove publikacije je, pre svega, da pruži uvid u neka od postojećih rešenja problema zločina iz mržnje i govora mržnje u pravu Evropske unije, kao i u praksu Evropskog suda za ljudska prava. Mnogobrojne presude ESLJP temeljno se bave ovim pitanjima kroz različite pravne sisteme država potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje su, uprkos istorijskim i društvenim specifičnostima, imale problem sličan onom koji Srbija ima danas, kada je u pitanju procesuiranje zločina iz mržnje.

1 2 3 7