Nova izdanja
0

Poslednjih godina, doneto je pregršt zakona protiv civilnog društva, a samim tim i mladih demokratija na nekoliko kontinenata. Zakoni se donose kako bi se suzio prostor za delovanje nezavisnih građanskih inicijativa. Najnoviji zakonodavni trend događa se na međunarodnom nivou i bazira na modelima iz Kremlja. Kažnjava globalno umrežavanje građanskih inicijativa ili međunarodno sponzorstvo neprofitnog aktivizma, i etiketira te aktiviste kao „strane agente.”

Nova izdanja
0

Publikacija „Novinari i mediji na sudu 2015-2017“ nastala je u okviru projekta „Odnos pravosuđa prema slobodi medija“. Cilj projekta je pružanje podrške novinarima, medijima i pravosuđu, praćenjem i analizom medijskih postupaka protiv novinara i medija, uočavanjem izazova koji se javljaju u primeni zakona i ukazivanjem na potrebu ujednačavanja domaće sudske prakse i njenog usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Nova izdanja
0

Počeću od klišea „godina iza nas“, ali odmah da napomenem da ovde treba da unesemo malu izmenu, jer izveštaj detaljnije opisuje skoro dve godine aktivnosti. Naveden je deo onoga što smo učinili ka donošenju, kao i izmene i primene zakona,…

Nova izdanja
0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji sa preko 700 članica predstavlja danas najveću organizovanu mrežu civilnog društva koja podržava proces integracije Srbije u Evropsku uniju. Tri godine uspešno olakšavamo i pomažemo dijalog predstavnika Vlade, Pregovaračkog tima i Narodne skupštine, s jedne, i organizacija civilnog društva, s druge strane. Nakon 64 održane sednice naših radnih grupa u proteklih godinu dana i kontinuiranog rada na unapređenju Pregovaračkih pozicija, strategija i Akcionih planova, lobiranja i zalaganja da se proces pregovora Srbije i Evropske unije vodi na javan, otvoren način i u korist Srbije i njenih građana, možemo reći da je Nacionalni konvent postao relevantan sagovornik i kredibilan akter u ovom procesu.

Nova izdanja
0

“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Nova izdanja
0

„Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava).

Nova izdanja
0

Od svog osnivanja 1997. godine, YUCOM kontinuirano i uspešno pruža besplatnu pravnu pomoć građanima kojima su povređena ljudska prava (manjinske grupe, branioci ljudskih prava, novinari i drugi) pred nadležnim državnim organima, sudovima, Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom UN za ljudska prava. Naš tim za besplatnu pravnu pomoć trenutno se sastoji od tri advokata i četiri pravnika, stalno angažovanih na slučajevima besplatne pravne pomoći. Kao rezultat strateških parničenja koje YUCOM konstantno pruža, različite zakonodavne promene sa ciljem razvoja efikasnije zaštite ljudskih prava pred državnim organima, Evropskim sudom za ljudska prava i komitetima UN su sprovedene.

Nova izdanja
0

Să îți reprezinți singur drepturile în fața instanței de judecată nu este deloc un lucru simplu. Intri pe un teren necunoscut unde participanții vorbesc un limbaj dumneata necunoscut și unde guvernează, pentru dumneata reguli necunoscute. Sunt aceste reguli uneori scrise, altădată nescrise. Ele se descoperă în baza studiului și experienței îndelungate.

Nova izdanja
0

A sajat jogok es erdekek onallo kepviselese a birosagon nem egyszerű. Ismeretlen teruletre lep be, ahol a reszvevők az On szamara ismeretlen nyelven beszelnek es ahol Onnek ismeretlen szabalyok az ervenyesek. Ezek neha irott, neha pedig iratlan szabalyok, amelyek hosszueves tanulmanyozassal es tapasztalattal foghatoak fel. Megis egyetlen folyamat, egyetlen eljaras sem ugyanolyan. Ezert, senki sem szavatolhatja az eljaras kimenetelet.

Nova izdanja
0

Не е лесно сами да защитавате правата и интересите си в съда. Вие сте на неизвестен терен, в който други участници използват думи, които не разбирате и където са Ви неизвестни правила­та. Някои от тях са в писан вид, други са неписани правила. Те се научават с години обучение и опит. Но две еднакви съдебни дела няма, затова никой не може да Ви гарантира изхода.

1 2 3 4 7