Ostali izveštaji
0

Odnos izvršnih vlasti sa nezavisnim institucijama se najbolje može ilustrovati izrazito negativnim izjavama i kampanjama blaćenja putem tabloida koji su kontrolisani i finansirani od strane države. Nezavisne institucije se često izjednačavanju sa osobama koje su na njihovom čelu i na njih se gleda kao na političke konkurente, budući da oni predstavljaju izbor prethodne vladajuće većine. Uporedno sa medijskim pritiscima, traju i pokušaji da se te institucije stave po kontrolu izborom na njihovo čelo ljudi bliskih sadašnjim vlastima.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je u okviru projekata „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ pod pokroviteljstvom ambasade Kanade u Republici Srbiji organizovao fokus grupu sa pripadnicima MUP-a.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, je 12. juna 2018. godine održao trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trening je bio namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Ostali izveštaji
0

Iako se članom 6 Zakona o uređenju sudova zabranjuje korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku, u cilju čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, svedoci smo učeštalih situacija gde se ova odredba krši. Srbija se Akcionim planom za Poglavlje 23 obavezala da će doneti posebne kodekse koji će se odnositi na ovaj permanentni problem srpskog pavosuđa.

Ostali izveštaji
0

Treći od četiri planirana treninga “Monitoring, izveštavanje i specifičnost krivičnih postupaka za krivična dela sa elementom korupcije” održan je 27. oktobra 2017. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je bio namenjen studentima završne godine na Pravnom fakultetu i studentima master studija, angažovanim u okviru pravne klinike. Organizovan je u okviru projekta “Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje antikorupcijskih suđenja”.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17. maja 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

1 2 3