Ostali izveštaji
0

Treći od četiri planirana treninga “Monitoring, izveštavanje i specifičnost krivičnih postupaka za krivična dela sa elementom korupcije” održan je 27. oktobra 2017. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je bio namenjen studentima završne godine na Pravnom fakultetu i studentima master studija, angažovanim u okviru pravne klinike. Organizovan je u okviru projekta “Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje antikorupcijskih suđenja”.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17. maja 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Ostali izveštaji
0

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 10. maja 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih ljudskih prava i demokratije u Beogradu.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 2. decembra 2016. godine, poslednji od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u renoviranoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Ostali izveštaji
0

Ovu publikaciju je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) u okviru projekta Eliminacija diskriminatorne prakse, govora mržnje i zločina iz mržnje prema LGBT građanima u Srbiji – ka efikasnim politikama (merama) koji je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke i Ambsade Republike Češke.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 24. novembra 2016. godine, treći od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Aktuelno
0

U Strazburu, u organizaciji Open society justice initiative, učestvovali smo u informisanju Komiteta ministara Saveta Evrope o (ne)implementaciji presude ESLJP u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Prisutni su bili predstavnici zemalja članica Saveta Evrope, predstavnici civilnog sektora i pravni eksperti. Čekamo odluku Komiteta ministara posle zasedanja 8-10. marta 2016. s obzirom da Srbija kasni sa izvršenjem presude preko godinu i po dana.

Ostali izveštaji
0

Pravni fakultet u Nišu, 29. maj 2014. godine

Javna debata „Od zakona do pravde – Sistem održive pravne pomoći u Srbiji“ održana je 29. maja 2014. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Debatu je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM uz podršku Instituta za održive zajednice (ISC). Organizovana je sa ciljem podizanja svesti o potrebi širenja kruga pružalaca besplatne pravne pomoći, koji bi uključivao i advokate, pravne klinike na pravnim fakultetima, nevladine organizacije i druge stručne pružaoce, ali i da bi se podstakla šira rasprava o nedostacima postojećeg pružanja pravne pomoći.