Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 24. novembra 2016. godine, treći od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Aktuelno
0

U Strazburu, u organizaciji Open society justice initiative, učestvovali smo u informisanju Komiteta ministara Saveta Evrope o (ne)implementaciji presude ESLJP u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Prisutni su bili predstavnici zemalja članica Saveta Evrope, predstavnici civilnog sektora i pravni eksperti. Čekamo odluku Komiteta ministara posle zasedanja 8-10. marta 2016. s obzirom da Srbija kasni sa izvršenjem presude preko godinu i po dana.

Ostali izveštaji
0

Pravni fakultet u Nišu, 29. maj 2014. godine

Javna debata „Od zakona do pravde – Sistem održive pravne pomoći u Srbiji“ održana je 29. maja 2014. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Debatu je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM uz podršku Instituta za održive zajednice (ISC). Organizovana je sa ciljem podizanja svesti o potrebi širenja kruga pružalaca besplatne pravne pomoći, koji bi uključivao i advokate, pravne klinike na pravnim fakultetima, nevladine organizacije i druge stručne pružaoce, ali i da bi se podstakla šira rasprava o nedostacima postojećeg pružanja pravne pomoći.

Ostali izveštaji
0

26. i 27. juna 2011. godine, YUCOM je učestvovao na Petoj skupštini koalicije za REKOM i na Međunarodnom forumu za tranizicijsku pravdu u post-jugoslovenskim zemljama, koji su održani u hotelu Holiday Inn u Sarajevu.

Skupštinu su otvorili Amir Kulaglić, Srebrenica BiH i Vesna Tersalić, iz organziacije Documenta iz Hrvatske, konstatujući da je konsultativni proces uspešno završen usvajanjem statuta REKOM-a na prošloj skupštini, kada su definisina nove strategije i donete važne odluke za trasiranje daljeg pravca delovanja. Vesna Tersalić, je izrazila nadu da će ova skupština dati dodatni podsticaj, s obzirom da se još treba truditi da se REKOM osnuje.

Ostali izveštaji
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava, Civil rights Defenders i niz drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava organizovalo je ad hoc mrežu za nadgledanje bezbednosti na Paradi ponosa i ponašanja policije. Koordinator iz YUCOMa je dobijao brojne informacije o incidentima, kamenovanju ispred Narodne Skupštine Srbije, kada niko od branitelja nije povređen i nizu manjih incidenata u okolini koji su takođe završeni bez povreda, a održavana je i stalna veza sa posmatračima iz Amnesty Internationala koji su takođe imali svoje posmatrače.

Ostali izveštaji
0

Istraživanje je rađeno u periodu maj 2009. za potrebe projekta Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji koji realizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUKOM, uz podršku Delegacije Evropske komisije za Republiku Srbiju.
Poziv da se uključe u istraživanje upućen je NVO putem interneta direktno na oko 160 e-mail adresa, objavljivanjem na web sajtu resurs organizacija (CRNPS) i preko mailing liste gradske Agencije za saradnju sa NVO. Pozivu se odazvalo 57 organizacija od toga 24 orgnizacije su delimično popunile upitnik (preko 1/3 odgovora) a 15 je kompletiralo upitnik. Upitik je bilo moguće popunjavati u „online“ formi i kao word dokument koji je na zahtev distribuiran organizacijama. Obzirom na broj poslatih upita i na broj organizacija koji se odazvao možemo da govorimo i o „malo saradničkom“ kapacitetu NVO kao i o nerazvijenoj solidarnosti kada su u pitanju istraživanja bitna za mapiranje problema i pokušaje iznalaženja rešenja. Kako na odabir organizacija nije uticano tako se uzorak može smatrati prigodnim i iz dobijenih informacija mogu da se izvedu tendencije koje mogu da ukažu na određene zakonitosti u radu organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

ProConcept: Istraživanje kapaciteta branitelja ljudskih prava da prate poštovanje javnih standarda u Srbiji

Ostali izveštaji
0

Suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji: opcije i prepreke

Decembra 2008 godine objavljeni su rezultati istraživanja Impunity Watch-a o preprekama za suzbijanje nekažnjivosti u Srbiji.

IW je, sa istraživačima iz četiri partnerske organizacije (YIHR, YUCOM, FHP i HOS), angažovanim na IW projektu, kroz šest osnovnih oblasti istraživanja pokušao da identifikuje prepreke u borbi protiv nekažnjivosti i ostvarenju prava žrtava i pružanja garancija neponovljivosti zločina kao i da utvrdi postignuti stepen njihovog ostvarenja.