Mediji
0

Ambasador Nemačke Aksel Ditman izjavio je da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, jer se ono tiče pitanja i načela koja su ključna za put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije. A unapređenje vladavine prava je bitno za jačanje prava svakog pojedinačnog građanina”, istakao je Ditman na konferenciji u organizaciji Komiteta za ljudska prava.

Mediji
0

Ambasador Nemačke Aksel Ditman izjavio je danas da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, jer se ono tiče pitanja i načela koja su ključna za put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije. A unapređenje vladavine prava je bitno za jačanje prava svakog pojedinačnog građanina”, istakao je Ditman na konferenciji u organizaciji Komiteta za ljudska prava.

Mediji
0

Ambasador Nemačke Aksel Ditman izjavio je danas da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, jer se ono tiče pitanja i načela koja su ključna za put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije. A unapređenje vladavine prava je bitno za jačanje prava svakog pojedinačnog građanina”, istakao je Ditman na konferenciji u organizaciji Komiteta za ljudska prava.

Mediji
0

Ambasador Nemačke Aksel Ditman kaže da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, koje se tiče ključnih pitanja i načela za put Srbije ka EU.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije. A unapređenje vladavine prava je bitno za jačanje prava svakog pojedinačnog građanina”, istakao je Ditman na konferenciji u organizaciji Komiteta za ljudska prava.

Mediji
0

Nemačka će i dalje snažno podržavati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je danas ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman.

On je, u Narodnoj skupštini povodom otvaranja konferencije o poglavlju 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, rekao da je veoma važno za Srbiju što je to poglavlje otvoreno u julu.

Mediji
0

Sprovođenje kvalitetnih mera u predviđenom roku i nadzor nad sprovođenjem tih aktivnosti izazovi su Srbije u Poglavlju 23 posle njegovog otvaranja u julu, rečeno je danas na skupu “Implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23”.

Srbija u Poglavlju 23 ima 50 prelaznih merila ali će ih ispuniti aktivnostima koje je predvidela akcionim planu za to poglavlje, rekla je šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima o članstvu u EU Tanja Miščević.

Mediji
0

Ambasador Nemačke Aksel Ditman izjavio je danas da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, jer se ono tiče pitanja i načela koja su ključna za put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije.

Mediji
0

Pored pregovaračkog poglavlja 5 koje se bavi javnim nabavkama, u Savetu Evropske unije se trenutno nalaze i pregovaračka poglavlja 25 (Nauka i istraživanje) i 26 (Obrazovanje i kultura).

Mi ne krijemo da smo jako zainteresovani da ova poglavlja otvorimo do kraja godine, rekla je danas Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije.

Mediji
0

Nemačka se snažno zalagala za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Evropske unije (EU) i Srbije i nastavićemo da vam pružamo podršku u tom procesu, ocenio je danas ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman i naglasio da je sada važno raditi na primeni akcionog plana iz poglavlja 23.

Ditman je, na konferenciji Komiteta pravnika za ljudska prava “Implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava”, ukazao da je to ključno poglavlje koje se bavi osnovnim pravima, vladavinom prava, slobodom izražavanja, demokratijom i borbom protiv korupcije.

1 2 3 4 5 8