Projekti
0

Naziv projekta: Poglavlje 23 – šta građani imaju od toga? Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – decembar 2016. Donator: Nemačka ambasada u Beogradu O projektu: Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je da se utvrdi i oceni napredak koji je Srbija napravila u oblasti osnovnih…

Projekti
0

Naziv projekta: Pristup pravdi za sve Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – septembar 2017. Donator: Fond Matra Programa Ambasade Holandije O projektu: ciljevi ove akcije su da se doprinese unapređenju demokratije, ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji. Preciznije, ciljevi su da se…

Projekti
0

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.

Projekti
0

Nedeljnik Vranjske u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM realizuje projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekti
0

Naziv projekta: Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji Vreme trajanja projekta: april 2016. – mart 2017. Partner: CLARD – Kosovo Donator: Balkanski Fond za Demoktratiju O projektu: Opšti cilj akcije je unapređenje položaja i prava žrtava i oštećenih u krivičnom postupku. Specifični…

Projekti
0

Predloženi projekat bi se prevashodno bavio zakonskim prazninama i nedostacima u sprovođenju postojećih politika anti-diskriminacije, sprečavanja nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje protiv LGBT osoba. S obzirom na to da je vrlo mali broj analiza sprovedeno i napravljeno za izveštaje NVO, predloženi projekat bi popunio ovu prazninu tako što bi pružio detaljnu studiju i skup preporučenih mera za donosioce odluka.

Projekti
0

Nacionalni konvent o EU predstavlja inovativan model mreže kroz koju sarađuju nevladine organizacije sa ekspertizom iz različitih oblasti. Na ovaj način se civilno društvo uključuje i daje značajan doprinos pristupnim pregovorima Srbije i EU u svih 35 poglavlja i vrši sveobuhvatan monitoring. Cilj projekta je postizanje efikasnih i kvalitetnih pregovora Srbije i Evropske unije i ostvarivanje održive reforme u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kroz uključivanje i monitoring civilnog društva.

1 2 3 4 5 9