Vesti
0

Konferenciju je otvorio Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, uz napomenu da je godišnji izveštaj o radu posvećen saradnji sa državnim organima, odgovorima i brzim reakcijama koje je YUCOM zahtevao. Prema rečima Antonijevića, proteklu godinu su obeležile jasna i jaka saradnja sa nezavisnim institucijama i međusobna podrška kojom su prevaziđeni veliki izazovi u saradnji sa državnim organima, a komunikacija vraćena na dostojan nivo.

Nova izdanja
0

Pisanje uvodnika za godišnji izveštaj o radu YUCOM-a, i istovremeno, uvodnika u tekst koji predstavlja pregled stanja ljudskih prava u godini iza nas, stavljamo u kontekst situacije u medijima i emisija koje su tokom prethodnih godina nestale, a ostavile su trag na medijskoj sceni Srbije.

Aktuelno
0

U Strazburu, u organizaciji Open society justice initiative, učestvovali smo u informisanju Komiteta ministara Saveta Evrope o (ne)implementaciji presude ESLJP u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Prisutni su bili predstavnici zemalja članica Saveta Evrope, predstavnici civilnog sektora i pravni eksperti. Čekamo odluku Komiteta ministara posle zasedanja 8-10. marta 2016. s obzirom da Srbija kasni sa izvršenjem presude preko godinu i po dana.

Poglavlje 23
0

Sastanak Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23povodom predstavljanja finalne verzije Akcionog plana za sprovođenje prava nacionalnih manjina (u daljem tekstu AP za manjine) održan je 19. februara 2016. godine u prostorijama Narodne skupštine.  Milan Antonijević, coordinator radne grupe NKEU za Poglavlje 23 otvorio je diskusiju izrazivši zadovoljstvo velikim brojem prisutnih i mogućnošću da se čuje o učešću civilnog društva u postupku izrade AP za manjine.

Ljudska prava
0

Regionalna konferencija na temu „Sloboda okupljanja na Zapadnom Balkanu“ održana je u ponedeljak, 25. januara 2016. godine, u hotelu Park u Beogradu. Konferenciju su organizovali Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Cilj organizovanja ovog regionalnog događaja bilo je prezentovanje Smernica o slobodi okupljanja, koje su izradili ODIHR i Venecijanska komisija Saveta Evrope, relevantnim nevladinim organizacijama sa prostora Zapadnog Balkana, kako bi se podigla svest o potrebi implementacije zakona koji regulišu slobodu okupljanja i njihovog usklađivanja sa ovim smernicama.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Milene Vasić i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dvodnevnu posetu 28.-29. Januara 2016. godine policijskoj stanici u Dimitrovgradu-mestu privremenog prihvata i registracije izbeglica.

U Dimitrovgradu se vrši privremeni prihvat i registracija izbeglica koji u Srbiju ulaze iz Bugarske. Do sada nije ustanovljen poseban Prihvatni centar, već postojeća policijska stanica vrši privremeni prihvat i istovremeno registraciju prisutnih izbeglica.

Vesti
0

Učesnici diskusije su zaključili da se stiče utisak da se zakonska rešenja donose imajući u vidu međunarodne konvencije, kako bi se međunarodnoj zajednici pokazao demokratski napredak i razvoj, ali da se usvojena rešenja retko i primenjuju u praksi.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dvodnevnu posetu 21-22.januar 2016.godine Prihvatnom centru za izbeglice i migrante –Preševo i Kampu za prihvat izbeglica u Miratovcu.

Dan pre naše posete, vlasti u Makedoniji su zatvorile granicu sa Grčkom, usled čega prvog dana posete nije bilo prisutnih izbeglica niti u centru u Preševu niti u kampu u Miratovcu.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, obavio je posetu Centru za azil u Krnjači dana 19.01.2016.godine.

U centru se u vreme sprovedene posete, prema dobijenim informacijama, nalazilo oko 120 lica, među kojima su izbeglice sa područja bivših jugoslovenskih zemalja, kao i migranti i izbeglice sa istoka. Centar je organizaciono podeljen tako da se međusobno ne mešaju oni koji dolaze sa istoka i koji ostaju u proseku jednu do dve noći, sa onima koji su sa područja bivših jugoslovenskih zemalja i koji se u samom centru nalaze već duže vreme.

1 15 16 17 18 19 23