Projekti
0

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka propisano je da Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) obavlja posete ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog oblika mučenja ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja, kao i radi usmeravanja državnih organa ka stvaranju smeštajnih i ostalih životnih uslova u ustanovama u kojima se smeštaju lica lišena slobode u skladu sa važećim propisima i standardima.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dana 23.decembra 2015.godine posetu neformalnim mestima okupljanja izbeglica u Beogradu. Posetili smo parkove u okolini Beogradske autobuske stanice, kao i Miksalište.

Na sva tri posećena mesta, park ispred Ekonomskog fakulteta, park pored dolaznih perona i Miksalište, u trenutku posete bilo je prisutno oko 40 izbeglica/migranata. Razgovori su obavljeni sa njih 9, poreklom iz Avganistana i Irana. Svi ispitanici su mlađe starosne dobi, osam muškaraca i jedna devojka. Obrazovna struktura je raznolika, od onih bez obrazovanja do onih sa završenim fakultetom. Svi sa kojima je obavljen razgovor su muslimanske veroispovesti.

Aktuelno
0

Stanje na medijskoj sceni u Srbiji, u 2015. godini, značajno je lošije u poređenju sa prošlom i pretprošlom godinom.

Iako se na primenu medijskih zakona (iz 2014. godine), u Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, gleda kao na “korak napred ka pojašnjavanju pravnog okvira, posebno u vezi sa državnim finansiranjem i kontrolom nad medijima”lošija medijska situacija je posledica velikog broja drugih “problema”: pad marketinškog tržišta, nastavak tabloidizacije medija, povećan broj fizičkih napada na novinare i mnogi drugi.

Vesti
0

Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine (NDNV) Duško Medić rekao je danas da je situacija u medijima u Srbiji ove godine lošija nego lane i da je to potvrdila i Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Vesti
0

Srbija napreduje na evropskom putu, a medijska prava i slobode se sužavaju, ocenio je danas predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović i dodao da mediji i novinari preživljavaju sindrom “kuvane žabe” jer raspravljaju o raznim temama dok nestaju kritičke emisije, mediji i autori.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV pozivaju Vas na konferenciju Indeks klijentelizma u medijima: Merenje stvarnosti u okviru projekta “Civic Response to Clientelism in Media (MEDIA CIRCLE)”, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dana 11.decembra 2015. godine posetu glavnoj železničkoj stanici u Šidu, kao i Prihvatnim centrima za izbeglice i migrante u Šidu i Adaševcu.

U samom Šidu primećen je veliki broj autobusa koji dovoze izbeglice/migrante do železničke stanice, kako bi se ukrcali na voz za Hrvatsku. U trenutku posete u samom Prihvatnom centru u Šidu, bilo je ukupno 4 izbeglice/miganata iz Maroka, a koji kako su nam rekli, su tu već nekoliko dana, i ne znaju kako da pređu granicu, s obzirom da nisu poreklom iz onih zemalja koje su priznate kao zemlje odakle veliki broj izbeglica emigrira. Do sada su preko Turske, Grčke i Makedonije prelazili govoreći da su Iračani.

1 16 17 18 19 20 23