Koordinator:

Milan Antonijević, Kuća ljudskih prava

Članovi:

 1. Fahrudin Kladničanin – Akademska inicijativa “Forum 10”
 2. Bojan Petković – Alumni klub Pravosudne akademije
 3. Aleksandar Prica – Asocijacija Duga
 4. Nina Nicović – Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije
 5. Bobana Macanović – Autonomni ženski centar
 6. Katarina Đokić, Saša Đorđević – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 7. Dušan Pokuševski – Beogradski centar za ljudska prava
 8. Zoran Gavrilović – Biro za društvena istraživanja BIRODI
 9. Nataša Đereg – Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR
 10. Vladimir Mihajlović – Centar za evropske politike
 11. Pavle Dimitrijević – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA
 12. Dragan Popović – Centar za praktičnu politiku
 13. Marija Demić – Centar za prava Romkinja Niš
 14. Miša Majić, Vladimir Beljanski – Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS
 15. Snežana Ilić, Centar za razvoj civilnog društva
 16. Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 17. Aleksandar Stojanović – Centar za razvoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica
 18. Aleksandar Popov – Centar za regionalizam
 19. Dragan Đorđević – CHRIS Mreža
 20. Stefan Šparavalo – Da se zna
 21. Aleksandar Milijašević – Dijalog Valjevo
 22. Omer Hadžiomerović – Društvo sudija Srbije
 23. Vesna Zorić – Egal Nvo
 24. Aleksandar Simurdić – Evropski pokret Novi Sad
 25. Jelena Krstić, Višnja Šijačić – Fond za humanitarno pravo
 26. Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju
 27. Jovana Krivokuća Milovanović – Forum mladih sa invaliditetom
 28. Dejan Marković – Forum Roma Srbije
 29. Jovanka Todorovic – Gayten – LGBT
 30. Mirjana Bogdanović – Gej strejt alijansa – GSA
 31. Maja Stojanović, Bojana Selaković – Građanske inicijative
 32. Hartefakt Fond
 33. Izabela Kisić – Helsinški odbor za ljudska prava
 34. Jelena Vasiljević – Labris
 35. Nataša Vukmirović – LINK PLUS
 36. Mirjana Džuverović – Mreža organizacija za decu Srbije
 37. Goran Mitrović, Borivoje Đorđević – Narodni parlament Leskovac
 38. Nedim Sejdinović – Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 39. Tamara Filipović Stevanović – Nezavisno udruženje novinara Srbije
 40. Strahinja Brajušković – NVO Civilnet
 41. Amel Kurbegović – NVO Prijatelji Brodareva
 42. Daniela Stojković Jovanović – NVO Svet i Dunav
 43. Ana Toskić – Partneri za demokratske promene
 44. Aleksandar Lojpur – Pokret akcionara radnika i sindikata Srbije PARISS
 45. Biljana Stanojević – Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK
 46. Jasmina Miković – PRAXIS
 47. Semiha Kačar – Sandžački odbor za ljudska prava
 48. Slađanka Milošević – Sindikat pravosuđa Srbije
 49. Zlatko Mavrić – Sveti Spas, Udruženje građana za pomoć raseljenima sa KiM
 50. Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija
 51. Marina Matić Bošković – Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 52. Gordana Stojanović – Udruženje multiple skleroze Vranje
 53. Jelena Gajić – Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 54. Marija Kostić – Univerzitet Singidunum
 55. Miodrag Nedeljković – UG Inicijativa za razvoj i saradnju
 56. Snežana Milčić, Ljiljana Tekić Gavrilov – Zajedno Zajedno
 57. Aleksandra Lozić – Udruženje građana Europius
 58. Jasmina Elesković – Udruženje pravnika “IUSTITIA”
 59. Milan Janković – Udruženje sudenata sa hendikepom
 60. Radovan Cicvarić – Užički centar za prava deteta
 61. Sanja Ćopić, Vesna Nikolić-Ristanović – Viktimološko društvo Srbije