Da li organi vlasti priznaju aktivnu legitimaciju nevladinim organizacijama?

0

Šta je aktivna legitimacija zastupnika kolektivnih interesa i širih interesa javnosti u upravnim postupcima i sporovima? To je pravo  organizacija civilnog društva da preispituju odluke javnih vlasti pred sudom i drugim organom javne vlasti.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.