Diskriminacija? Ne u mojoj školi! Jedna škola za sve!

0

Priručnik za srednjoškolce i njihove roditelje

Ovaj priručnik je namenjen učenicima srednjih škola, njihovim roditeljima i svima onima koji žele da se bolje upoznaju sa problemom diskriminacije. Diskriminacija je ozbiljan problem u društvu, javlja se u svakodnevnom životu u različitim situacijama: u školi, na radnom mestu, u tržnom centru, bioskopu, javnom prevozu… Priručnik će vam pomoći da se bolje upoznate sa oblicima diskriminacije i načinima rešavanja ovih problema.

U priručniku ćete saznati:

  • Šta je diskriminacija?
  • Koje su srodne pojave diskriminaciji i zašto ona nastaje?
  • Kako su nasilje i diskriminacija povezani?
  • Kako se može desiti da nismo svesni da naše reči i postupci nekog povređuju?
  • Kako naći rešenja za slučajeve diskriminacije?
  • Kako, zašto i kada se obratiti nastavniku, razrednom starešini ili direktoru škole?
  • Kako, zašto i kada se obratiti prosvetnoj inspekciji?
  • Kako, zašto i kada se obratiti povereniku za zaštitu ravnopravnosti i  zaštitniku građana?
  • Kako pokrenuti postupak pred sudom u najtežim slučaje

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor