DISKRIMINACIJA U SRBIJI – PRAKSA I IZAZOVI

0

Od usvajanja Ustava Srbije 2006. godine i donošenja prvog Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine, o načelu ravnopravnosti i zabrani diskriminacije naizgled je napisan veliki broj tekstova i publikacija. Formirana je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koja svakodnevno odlučuje o pritužbama građana, vodi strateške parnice i podnosi godišnje izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srbije i javnosti. Načelo zabrane diskriminacije zauzima veoma značajno mesto u ratifikovanim međunarodnim sporazumima i domaćim propisima. Akcioni plan za Poglavlje 23, kao jedan od ključnih instrumenata za harmonizaciju prava Srbije sa pravom Evropske unije u postupku pregovora priključenja Srbije EU se, u delu koji se odnosi na osnovna prava, detaljno bavi antidiskriminacionim načelom. Ipak, uprkos brojnim zakonodavnim i institucionalnim aktivnostima koje su preduzete u ispunjavanju obaveza Srbije za priključenje Evropskoj uniji, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM u svojoj redovnoj aktivnosti pružanja besplatne pravne pomoći svakodnevno ima prilike da čuje iskustva i probleme građana koji su pogođeni diskriminacijom. Iako je od strane i državnih i nedržavnih subjekata izdat veliki broj priručnika koji se bave pitanjima pojma i zaštite od diskriminacije, svedoci smo činjenice da oni kojima je ova zaštita najpotrebnija najčešće nisu dovoljno informisani. Iz tog razloga, neophodna je još jedna publikacija o diskriminaciji.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.