“HITNO DONETI NOVI ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU USKLAĐEN SA USTAVOM I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA”

0

U nedavno objavljenom izveštaju Stejt Departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2017. godinu istaknuti su nalazi istraživanja koje je sproveo Komitet pravnika za ljudska prava u saradnji sa Evropskim centrom za ne-profitno pravo.

Istraživanjem je ukazano na brojne nedostatke Zakona o javnom okupljanju koji ograničavaju uživanje ove osnovne ljudske slobode, a koji su u suprotnosti sa  Ustavom Republike Srbije kao i sa međunarodnim standardima.  Organizatori javnih okupljanja se suočavaju sa mnogobrojnim ograničenjima i pretnjom izuzetno visokih novčanih kazni.

U dosadašnjoj praksi Komiteta pravnika za ljudska prava, organizatori zabranjenih okupljanja su ostavljeni bez delotvorog pravnog leka, a njihovi predmeti godinama stoje nerešeni na Ustavnom sudu. Sa druge strane, protiv organizatora spontanih javnih okupljanja pokrenute su desetine prekršajnih postupaka, koji sa sobom nose i rizik pretvaranja visokih novčanih kazni u dane zatvora.

Odvraćajući efekat koji na uživanje slobode okupljanja ima postojeći Zakon o javnom okupljanju, govori u prilog potrebe hitnog usvajanja novog Zakona koji bi uživanje ove osnovne ljudske slobode regulisao u skladu sa Ustavom Republike Srbije kao i sa međunarodnim standardima

Beograd, 27. april 2018. godine

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.