HITNO USPOSTAVITI PRAVNU SIGURNOST U POSTUPANJU JAVNE UPRAVE

0

Komitet pravnika za ljudska prava poziva Vladu RS da na političku agendu postavi prioritet praćenja primene Zakona o opštem upravnom postupku, po kome postupaju sva tela javne uprave, i koji u najvećoj meri utiče na prava svih građana ali i privrednih društava u Srbiji.

Podsećamo da je ovaj zakon počeo sa punom primenom juna 2017. godine i promenio dugogodišnja pravila postupanja svih državnih organa i javne uprave. Cilj zakona bila je efikasnija uprava i povećanje zaštite prava stranaka u svim postupcima pred upravom. Da bi se ovaj cilj postigao, neophodno je da se oko 200 zakona koji odstupaju od novih pravila usklade sa ZUP-om. Sam zakon je predvideo da će ovo usklađivanje biti izvršeno do 1. juna 2018. godine.

Iako je Vlada Srbije i nadležno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preduzelo određene mere da se uspostavi mehanizam usklađivanja, manjak koordinacije među ministarstvima da se sprovede ovaj zahtevan proces  doveo je do stagniranja u njegovom sprovođenju. SIGMA i Evropska komisija u izveštajima za Srbiju za 2018. godinu beleže da nadležno ministarstvo nema kapaciteta da sprovede postupak usklađivanja propisa i praćenja primene novih pravila.

Napominjemo da se u susednim zemljama – Mađarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, ovaj zakon takođe poslednjih godina menjao. Njihovo iskustvo govori da se samo stalnim preispitivanjem rezultata novih pravila i njihovim blagovremenim menjanjem sprečavaju problemi u upravnom postupanju.

 Javni službenici i građani Srbije su svedoci prepreke široj primeni e-ZUPa kao i loših rezultata pojedinih, navodno inovativnih, rešenja koja umanjuju zaštitu stranaka u postupku, te smatramo da Vlada mora uspostaviti mehanizam da se njihova loša iskustva pretoče u bolja rešenja i istinski napredak u upravnom postupanju.  Posledice neusaglašavanja direktno pogađaju sve građane, time što nedostaju jasne smernice na koji način postupaju organi uprave.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor