Izveštaj o poštovanju Kodeksa ponašanja članova Vlade i poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i poštupaka

0

Iako se članom 6 Zakona o uređenju sudova zabranjuje korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku, u cilju čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, svedoci smo učeštalih situacija gde se ova odredba krši. Srbija se Akcionim planom za Poglavlje 23 obavezala da će doneti posebne kodekse koji će se odnositi na ovaj permanentni problem srpskog pavosuđa. Vlada Republike Srbije I Narodna skupština donele su  Kodekse ponašanja članova Vlade i Narodne skupštine o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka koji predviđaju da u javnim nastupima mora da se poštuje pretpostavka nevinosti i da se čuva autoritet i nepristrasnost suda. Ovim izveštajem praćena je uspešnost poštovanja i sprovođenja kodeksa, kao i obim pritisaka na pravosuđe od strane političara.

Preuzmite Izveštaj

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.