Knjige preporuka NKEU 2016/2017

0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji sa preko 700 članica predstavlja danas najveću organizovanu mrežu civilnog društva koja podržava proces integracije Srbije u Evropsku uniju. Tri godine uspešno olakšavamo i pomažemo dijalog predstavnika Vlade, Pregovaračkog tima i Narodne skupštine, s jedne, i organizacija civilnog društva, s druge strane. Nakon 64 održane sednice naših radnih grupa u proteklih godinu dana i kontinuiranog rada na unapređenju Pregovaračkih pozicija, strategija i Akcionih planova, lobiranja i zalaganja da se proces pregovora Srbije i Evropske unije vodi na javan, otvoren način i u korist Srbije i njenih građana, možemo reći da je Nacionalni konvent postao relevantan sagovornik i kredibilan akter u ovom procesu.

Naše članice dale su ozbiljan analitički i kritički doprinos sadržaju dokumenata na bazi kojih se vode pregovori sa EU. Informisali smo javnost o sadržaju i posledicama preuzetih obaveza, dobitima od reformi koje se sprovode tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji. Razgovarali smo sa brojnim evopskim parlamentarcima, komesarima i zvaničnicima, uključujući i Visoku predstavnicu EU za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, Federiku Mogerini, i aktivno se zalagali za ubrzanje i intenziviranje pregovora sa Srbijom. U Briselu smo aktivno lobirali za otvaranje poglavlja, u Srbiji za što revnosnije ispunjavanje obaveza. Konstruktivnim pristupom u dijalogu sa Vladom obezbedili smo da se naše preporuke pažljivo razmatraju, prihvataju i obrazlaže njihovo eventualno odbijanje. To pre nastanka Nacionalnog konventa nije bio slučaj. Sa Odborom za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije ostvarili smo izuzetnu saradnju tokom razmatranja predloga pregovaračkih pozicija.

Preuzmite

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.