Milan Antonijević o stanju ljudskih prava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

0

U Njujorku je, 12. jula 2016, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija,  na 70-om zasedanju , otvorena High level thematic debate – Human Rights at the centre of the global agenda. Otvarajući debatu,  predsednik 70-og zasedanja Genrealne Skupštine Ujedinjenih Nacija, Nj.E. gospodin Mogens Lykketoft, istakao je da debata o ljudskim pravima, koja se treći put održava tokom njegovog mandata, predstavlja glavnu osnovu i stub svega na čemu se Ujedinjene Nacije zasnivaju. On je istakao da  su ljudska prava univerzalna, nedeljiva i međusobno zavisna, kao i da su se svi lideri obavezali za njihovo potvđivanje kako bi svi ljudi mogli da uživaju dostojanstvo, slobodu i jednakost. Takođe, istakao je da su danas u svetu ljudska prava daleko od univerzalnog poštovanja, da su netolerancija, ksenofobija i nepravda postale uobičajne u mnogim zemljama, kao i da su osećanje otuđenosti i marginalizacije uzroci nasilja i ekstremizma. U okviru tri interaktivna segmenta debate, čula su se takođe mišljenja civilnog društva, nezavisnih eksperata i privatnih kompanija.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević, je kao deo Mreže kuće ljudskih prava, u ime Kuće ljudskih prava Beograd i Komiteta pravnika za ljudska prava, pozvan kao jedan od učesnika debate. Milan Antonijević je kroz diskusiju predstavio situaciju o ljudskim pravima u Srbiji kao i rad i značaj same Mreže kuće ljudskih prava. On je istakao da kada se analizira rad Vlade Srbije i uopšte rad vlada u regionu, mogu se uočiti tri problema odnosa sa civilnim društvom. Prvi problem predstavlja zaštita civilnog društva i branilaca ljudskih prava, odnosno koliku zaštitu od nasilja uživaju od strane države, i da takva  nereagovanja države karakterišu i neke druge države kao što je Azerbejdžan. Problem sa kojim se u Srbiji i regionu civilno društvo suočava jeste nekažnjivost onih koji prete i šalju takve poruke. Drugi problem jeste sama percepcija civilnog društva, odnosno koliko podrške država pruža onima koji brane ljudska prava. U tom smislu, Milan je istakao da je direktna podrška države od velike važnosti, da država treba da se oslanja na njihovo iskustvo koje oni imaju sprovodeći svoje usluge, kao što je izmedju ostalog  pravna pomoć, koju pruža komitet pravnika ya ljudska prava. U Srbiji, kao i u Bosni i Hrvatskoj, civilno društvo je shvatano kao pretnja tokom 90-ih, i ta se slika nije bitno promenila u očima vlasti u međuvremenu. Vlast živi u određenom međuprostoru, koji civilno društvo doživljava kao one koje ne rade u intersu samog društva. Treći problem sa kojim se civilno društvo suočava jeste problem finansijske podrške. On je izneo da vlast generalno ne podržava civilno društvo kroz njihov rad, da ih I dalje ne vidi kao saveznike, i da iako ih uključuje u diskusije i traži njihovo mišljenje, civilno društvo još uvek ne oseća direktnu podršku.

Milan Antonijević je kroz diskusiju ocenio da se može razdvojiti  državna od nedržavne represije, i da u nekim državama vlast dozvoljava nedržavnim akterima, kao što su mediji u Srbiji, da često podsećaju civilno društvo na ruski model, i šta sve može da se dogodi civilnom društvu ukoliko se neki od takvih zakona usvoje. Takođe je naznačio da su takvi mediji odgovorni za stvaranje slike koje civilno društvo predstavlja kao nepovezano sa samim društvom i građanima.

U svom izlaganju, Milan je naveo da postoje i ohrabrujući primeri gde civilno društvo ostvaruje dijalog sa državnim akterima, i da u Srbiji takođe postoji praksa dijaloga u vezi  usvajanja pojedinih zakona.
Na kraju diskusije, kao zaključak, posebno je podvukao problem zemalja koji nemaju jasnu evropsku perspektivu i evropske standarde, i jednako važnu podrušku i medjusobnu saradnju koju civilno društvo u tim zemljama treba da ima. U Beogradu, kao i u region, postoje Kuće ljudskih prava koje se sa ovim problemima suočavaju već dvadeset godina, a da direktna podrška  civilnom društvu i otvaranje prostora za njihov rad jesu od velike važnosti za samo društvo.

Obraćanje Milana Antonijevića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 12.07.2016. godine možete pogledati na Youtube kanalu Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM. Celokupnu diskusiju možete pogledati na web platformi Ujedinjenih nacija.

Transkript obraćanja Milana Antonijevića

Share.

Ostavite odgovor