Održan konsultativni okrugli sto sa predstavnicima pravosuđa u vezi sa primenom mera koje se odnose na pravosuđe iz Akcionog plana za Poglavlje 23

0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM organizovao je u ponedeljak, 17. decembra 2018. godine, u Kući ljudskih prava i demokratije, konsultativni okrugli sto sa sudijama i tužiocima u cilju diskutovanja o nalazima Preliminarnog monitoring izveštaja o implementaciji mera koje se odnose na pravosuđe iz Akcionog plana za Poglavlje 23.

Okrugli sto organizovan je uz podršku Švajcarske ambasade u Beogradu u cilju prikupljanja dodatnih informacija za monitoring izveštaj koji YUCOM priprema u okviru projekta “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, koji se implementira uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju. Konsultacije služe dobijanju dubljeg uvida i prikupljanja informacija za dopunu izveštaja koji je u pripremi, a koji će prikazati napredak u implementaciji pojedinih mera iz AP i uopšte u oblasti reforme pravosuđa. Ovo je prvi od planirana dva konsultativna procesa i bio je podeljen u tematske panele kojima su moderirali direktorka Katarina Golubović, i savetnici Jovana Spremo i Milan Filipović.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Apelacionog suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu, Višeg suda u Pančevu, Višeg suda u Požarevcu, Prvog osnovnog suda u Beogradu, Drugog osnovnog suda u Beogradu, kao i Prvog javnog tužilaštva u Beogradu, kao predstavnici strukovnih udruženja Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije i Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS. Sudije i tužioci dali su svoje viđenje i informacije u pogledu implementacije mer​a​ koje se odnose na​ neophodne preraspodelu predmeta,  disciplinsku odgovornost sudija i javnih tužilaca, ustavne promene​ u vezi sa nezavisnošću pravosuđa​, kao i predviđene budžetske nadležnosti pravosudnih saveta.

Nalazi i zaključci sa okruglog stola biće inkorporirani u Monitoring izveštaj implementaciji mera koje se odnose na pravosuđe iz Akcionog plana za Poglavlje 23 koji će biti finaliziran u prvom zaključno sa prvim kvartalom 2019. godine.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.