Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu

0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 24. novembra 2016. godine, treći od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Ivan Ilić, asistent na Pravnom Fakultetu u Nišu i rukovodilac Pravne klinike, koji je govorio pravnoj prirodi suđenja za krivična dela sa elementom korupcije. U nastavku je Jasmina Stevanović, viša savetnica u Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, upoznala studente sa postupcima prijavljivanja i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

U praktičnom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Trening je zatvorila Sudija Apelacionog suda u Nišu, Dijana Janković, sa izlaganjem o prirodi krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima sudskih postupaka za ova krivična dela, iz perspektive sopstvenog iskustva.

Trening je pohađalo 20 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Nišu.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.