Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu

0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17. maja 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Ivan Ilić, asistent na Pravnom Fakultetu u Nišu i rukovodilac Pravne klinike, koji je govorio o pravnoj prirodi suđenja za krivična dela sa elementom korupcije.  U praktičnom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

U nastavku je Borica Mitić, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u svom izlaganju studentima približila perpektivu tužilaštva na procesuiranju krivičnih dela sa elementom korupcije. Tužiteljka Mitić je na kraju svog izlaganja predložila organizovanje posete tužilaštvu gde bi studenti uz pomoć zamenika javnog tužioca imali priliku da se upoznaju sa predmetima koje će pratiti.

Trening je zatvorila sudija Apelacionog suda u Nišu, Dijana Janković, sa izlaganjem o prirodi krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima sudskih postupaka za ova krivična dela, iz perspektive sudijskog iskustva. Sudija Janković je kroz predstavljanje konkretnih slučajeva studentima ukazala na složenost predmeta sa elemementom korupcije i neophodnosti savladavanja dodatnih znanja iz ekonomske struke radi postupanja u istima.

Studenti koji su pohađali trening će u narednom periodu imati priliku da prate suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Nišu.

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.