Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 2. decembra 2016. godine, poslednji od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u renoviranoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali i drugi zainteresovani studenti prava, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. U narednom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Naredno predavanje je držala Danijela Jokanović, zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu, koja je studentima govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, je zatim studente upoznala sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Ona je dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

Treningu je pohađalo 22 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.