Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

0

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 10. maja 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je bio namenjen studentima prava koji pohađaju pravne klinike za oblast anti-korupcije, kao i studentima i studentkinjama IV godine i apsolventima na pravnim fakultetima u Beogradu  i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali drugi zainteresovani studenti prava zainteresovani za ovu oblast, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. Snežana Nenadić, članica Državnog veća tužilaca, studentima je govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Drugi deo svog predavanja posvetila je izveštavanju javnosti o toku krivičnih postupaka, govoreći o izazovima pri odgovaranju na zahteve za informacije od javnog značaja i odnosu sa policijom. Naredno predavanje držala je Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je studente upoznala sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Obe predavačice su dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

U drugom delu treninga, Jovana Spremo, istraživačica YUCOM-a, govorila je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih. Trening je pohađalo 27 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu i Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.