Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

0

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 6. novembra 2017. godine, trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je bio namenjen studentima prava koji pohađaju pravne klinike iz oblasti anti-korupcije, kao i studentima i studentkinjama IV godine i apsolventima na pravnim fakultetima u Beogradu i organizovan je u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali i drugi zainteresovani studenti prava zainteresovani za ovu oblast, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. Posle uvodnog govora  upriličena je dodela sertifikata za student koji su aktivno učestvovali u praćenju suđenja tokom prethodnog semestra. Snežana Nenadić, članica Državnog veća tužilaca, studentima je zatim govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Drugi deo svog predavanja posvetila je izveštavanju javnosti o toku krivičnih postupaka, govoreći o izazovima pri odgovaranju na zahteve za informacije od javnog značaja i odnosu sa policijom. Naredno predavanje održao je Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda koji je studente upoznao sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Oba predavača su dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

U drugom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio  je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih. Trening  su pohađali  studenti prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu i Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.