Održana regionalna konferencija “Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”

0

Komitet pravnika za za ljudska prava YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH organizovali su 15. oktobra 2014. godine u Beogradu regionalnu konferenciju “Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”. Konferencija je organizovana u okviru pilot projekta “Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”, podržanom od strane Fonda Parnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund – PTF). Cilj ovog regionalnog projekta je unapređenje i omogućavanje efikasne vladavine prava u regionu i doprinos kreiranju adekvatnih pravosudnih sistema u sve tri zemlje, koji će doprineti efekasnom suzbijanju korupcije. Predstavljena je regionalna baza posmatranih suđenja i kreirana mreža obučenih i iskusnih posmatrača, a svi izveštaji ispraćenih suđenja mogu biti komentarisani u cilju podizanja svesti šire javnosti i znanja u ovoj oblasti i nalaze se na internet stranici „Antikorupcija – monitoring suđenja za korupciju“www.antikorupcija.yucom.org.rs.

Uvodne reči dale su Katarina Golubović, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Jane Schubert, predstavnica Partnerstvo za transparentnost fonda (PTF) koje su govorile o značaju i cilju projekta. Na prvom panelu „Preduslovi za efektivnije sprovođenje krivičnih postupaka za dela sa elementima korupcije i uloga pravosuđa u obezbeđivanju vladavine prava“ govorili su Omer Hadžiomerović, predstavnik Društva sudija Srbije,Vladimir Hrle, advokat Hrle Attorneys/Roxin Alliance i Dragomir Trninić iz Agencije za borbu protiv korupcije. Panel je predstavljao razmenu iskustava predstavnika pravosudnih institucija i nezavisnih tela i prikazane su najveće prepreke sa kojima se predstavnici pravosuđa u efikasnoj borbi protiv korupcije suočavaju. Drugi panel “Transparentnost rada pravosudnih organa u kontekstu efikasnosti, profesionalnosti i nezavisnosti” bio je posvećen izveštavanju, odnosu insutucija prema javnosti, dostupnosti informacija i pravnih akata, profesionalnom i adekvatnom izveštavanju po fazama krivičnog postupka i borbi protiv tabloidizacije medijskih tekstova o krivičnim postupcima i pravljenja “afera”. Panelom je moderirala Senka Vlatković, novinarka B92, a govorili su iNemanja Nenadić, Transparentnost Srbija, Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja, Stevan Dojčinović, Centar za istraživačko novinarstvo Srbija, Ena Kljajić Grgić, Transparency International BiH i Aleksandar Roknić, novinar i urednik lista Danas. Na trećem panelu „Uloga NVO i medija u jačanju pravosuđa u suzbijanju korupcije“ predstavljeni su nalazi iz publikacije „Jačanje pravosuđa u borbi protiv korupcije“ i značaj monitoringa suđenja sa koruptivnim elementom i izveštavanja o krivičnim postupcima. Govorili suMirjana Popović, Centar za istraživačko novinarstvo BiH, Danko Radaljac, novinar hrvatskog lista Novi list, a iskustva iz monitoringa i nalaze publikacije predstavili su Jovana Spremo, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM,Sven Milekić, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Nedim Jahić, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH.

Detaljan izveštaj sa konferencije možete pogledati ovde

Iz medija:

Beta

Danas

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.